Kommune: Mariagerfjord
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 121
Medlemmer 2387
Frivillige % 5,1

Sammenligning af antal frivillige - Hadsund vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Hadsund

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 17 (14%) 23 (15%) 21 (13%) 26 (15%) 26 (14%)
It og teknologi 6 (5%) 5 (3%) 7 (4%) 7 (4%) 6 (3%)
Lokal indflydelse 2 (2%) 2 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 3 (2%) 19 (12%) 20 (12%) 21 (12%) 21 (12%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 2 (1%) 4 (2%) 4 (2%)
Organisationsarbejde 10 (8%) 9 (6%) 9 (6%) 9 (5%) 9 (5%)
PR og kommunikation 3 (2%) 4 (3%) 15 (9%) 18 (10%) 20 (11%)
Sekretariatet 1 (1%) 0 (0%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Socialt arbejde 70 (57%) 80 (53%) 74 (46%) 77 (44%) 83 (46%)
Øvrige 11 (9%) 10 (7%) 10 (6%) 10 (6%) 9 (5%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Hadsund

D1 Nordjylland
Hadsund lokalafdeling 2020
Frivillige 121
Medlemmer 2387
Frivillige % 5,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 26
It og teknologi 6
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 21
Not found 4
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 20
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 83
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 18
Billard og kegler 2
Bridge 2
Golf og petanque 5
Musik, litteratur og kunst 5
Ture og rejser planlægning 4
It og teknologi It cafe 6
It hjælper 3
It og teknologi, anden aktivitet 2
It og teknologi, koordinator, K 1
It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 14
Stolemotion 1
Vandaktivitet 2
Not found Not found 4
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 5
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 3
Lokalt blad distribution 19
Lokalt blad redaktion 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Besøgsven 21
Bisidder 2
Café 11
Hjælpende hånd 3
Plejecenter 41
Skole og daginstitution 5
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 11
Vejledning 1
Vågetjeneste 5
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 5
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160