Kommune: Mariagerfjord
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 112
Medlemmer 2395
Frivillige % 4,7

Sammenligning af antal frivillige - Hadsund vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Hadsund

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 21 (13%) 26 (15%) 27 (16%) 28 (17%) 28 (17%)
It og teknologi 7 (4%) 7 (4%) 6 (4%) 6 (4%) 6 (4%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 20 (12%) 21 (12%) 21 (13%) 21 (12%) 21 (12%)
Not found 2 (1%) 4 (2%) 4 (2%) 4 (2%) 4 (2%)
Organisationsarbejde 9 (6%) 9 (5%) 9 (5%) 9 (5%) 9 (5%)
PR og kommunikation 15 (9%) 18 (10%) 20 (12%) 19 (11%) 19 (11%)
Sekretariatet 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Socialt arbejde 74 (46%) 77 (44%) 69 (41%) 71 (42%) 71 (42%)
Øvrige 10 (6%) 10 (6%) 7 (4%) 7 (4%) 7 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Hadsund

D1 Nordjylland
Hadsund lokalafdeling 2022
Frivillige 112
Medlemmer 2395
Frivillige % 4,7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 28
It og teknologi 6
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 21
Not found 4
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 19
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 71
Øvrige 7
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 17
Billard og kegler 1
Bridge 2
Golf og petanque 5
Kreativt arbejde 3
Musik, litteratur og kunst 5
Ture og rejser planlægning 4
It og teknologi It cafe 6
It hjælper 3
It og teknologi, anden aktivitet 2
It og teknologi, koordinator, K 1
It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Stolemotion 12
Vandaktivitet 2
Not found Not found 4
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 4
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 3
Lokalt blad distribution 18
Lokalt blad redaktion 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Besøgsven 13
Bisidder 2
Café 7
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 3
Plejecenter 41
Skole og daginstitution 1
Tryghedsopkald 11
Vejledning 1
Vågetjeneste 5
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 1
Børneattest 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141