Kommune: Hjørring
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 79
Medlemmer 6428
Frivillige % 1,2

Sammenligning af antal frivillige - Hjørring vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Hjørring

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 28 (26%) 28 (23%) 32 (25%) 29 (25%) 29 (24%)
It og teknologi 13 (12%) 10 (8%) 9 (7%) 10 (8%) 10 (8%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 5 (5%) 6 (5%) 4 (3%) 7 (6%) 7 (6%)
Organisationsarbejde 8 (7%) 11 (9%) 14 (11%) 12 (10%) 12 (10%)
PR og kommunikation 4 (4%) 5 (4%) 4 (3%) 5 (4%) 5 (4%)
Sekretariatet 7 (6%) 7 (6%) 6 (5%) 4 (3%) 4 (3%)
Socialt arbejde 37 (34%) 43 (35%) 47 (37%) 38 (32%) 38 (32%)
Øvrige 5 (5%) 11 (9%) 10 (8%) 12 (10%) 13 (11%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Hjørring

D1 Nordjylland
Hjørring lokalafdeling 2022
Frivillige 79
Medlemmer 6428
Frivillige % 1,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 29
It og teknologi 10
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 7
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 5
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 38
Øvrige 13
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 28
Bridge 1
Golf og petanque 7
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 9
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 6
L-LISTE 5
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 4
Lokalt blad redaktion 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Aktiviteter med mænd 2
Besøgsven 27
Bisidder 3
Café 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 5
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking frivillig 9
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141