Kommune: Hjørring
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 79
Medlemmer 6427
Frivillige % 1,2

Sammenligning af antal frivillige - Hjørring vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Hjørring

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 28 (28%) 28 (26%) 28 (23%) 32 (25%) 30 (24%)
It og teknologi 13 (13%) 13 (12%) 10 (8%) 9 (7%) 10 (8%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 5 (5%) 5 (5%) 6 (5%) 4 (3%) 4 (3%)
Organisationsarbejde 8 (8%) 8 (7%) 11 (9%) 14 (11%) 14 (11%)
PR og kommunikation 4 (4%) 4 (4%) 5 (4%) 4 (3%) 6 (5%)
Sekretariatet 0 (0%) 7 (6%) 7 (6%) 6 (5%) 6 (5%)
Socialt arbejde 36 (36%) 37 (34%) 43 (35%) 46 (37%) 42 (34%)
Øvrige 4 (4%) 5 (5%) 11 (9%) 10 (8%) 11 (9%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Hjørring

D1 Nordjylland
Hjørring lokalafdeling 2021
Frivillige 79
Medlemmer 6427
Frivillige % 1,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 30
It og teknologi 10
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 4
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 6
Sekretariatet 6
Socialt arbejde 42
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 28
Bridge 1
Golf og petanque 5
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 9
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 6
L-LISTE 5
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 8
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 5
Lokalt blad redaktion 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 4
Sekretariatet Modtager generel information 6
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 7
Aktiviteter med mænd 2
Besøgsven 25
Bisidder 2
Café 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Tryghedsopkald 5
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking frivillig 9
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3049 (12%) 3297 (13%) 3598 (13%) 3676 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 1777 (7%) 1722 (7%) 1806 (6%) 1671 (6%) 1632 (6%)
Lokal indflydelse 410 (2%) 427 (2%) 431 (2%) 406 (1%) 413 (1%)
Motion og sundhed 2225 (9%) 2390 (9%) 2609 (9%) 2623 (9%) 2574 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 221 (1%)
Organisationsarbejde 2436 (10%) 2541 (10%) 2776 (10%) 2799 (10%) 2754 (10%)
PR og kommunikation 2112 (9%) 2216 (8%) 2388 (8%) 2427 (8%) 2494 (9%)
Sekretariatet 46 (0%) 849 (3%) 837 (3%) 924 (3%) 1043 (4%)
Socialt arbejde 10713 (44%) 11025 (42%) 11756 (41%) 12345 (42%) 12035 (42%)
Øvrige 1698 (7%) 1842 (7%) 2229 (8%) 2203 (8%) 2122 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.632
Lokal indflydelse 413
Motion og sundhed 2.574
Not found 221
Organisationsarbejde 2.754
PR og kommunikation 2.494
Sekretariatet 1.043
Socialt arbejde 12.035
Øvrige 2.122