Kommune: Mariagerfjord
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 124
Medlemmer 2771
Frivillige % 4,5

Sammenligning af antal frivillige - Hobro vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Hobro

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 8 (7%) 9 (8%) 10 (7%) 15 (9%) 19 (10%)
It og teknologi 17 (15%) 18 (16%) 17 (12%) 16 (9%) 16 (8%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%)
Motion og sundhed 5 (4%) 5 (4%) 12 (9%) 12 (7%) 12 (6%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (4%) 7 (4%)
Organisationsarbejde 16 (14%) 15 (13%) 20 (14%) 17 (10%) 20 (11%)
PR og kommunikation 2 (2%) 2 (2%) 3 (2%) 6 (4%) 14 (7%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (5%) 8 (4%)
Socialt arbejde 58 (52%) 61 (53%) 71 (51%) 75 (44%) 78 (41%)
Øvrige 4 (4%) 5 (4%) 7 (5%) 14 (8%) 14 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Hobro

D1 Nordjylland
Hobro lokalafdeling 2019
Frivillige 124
Medlemmer 2771
Frivillige % 4,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 19
It og teknologi 16
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 12
Not found 7
Organisationsarbejde 20
PR og kommunikation 14
Sekretariatet 8
Socialt arbejde 78
Øvrige 14
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 18
Billard og kegler 3
Bridge 1
Golf og petanque 3
Mad 1
It og teknologi It cafe 1
It og teknologi, anden aktivitet 3
It underviser 13
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 8
Not found Not found 7
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 8
L-LISTE 12
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 4
Lokalt blad distribution 8
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 2
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 8
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 7
Besøgsven 52
Besøgsven med hund 1
Bisidder 11
Gå-med-ven 12
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 12
Vejledning 3
Vågetjeneste 12
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking frivillig 10
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1843 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 438 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2310 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 815 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11713 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.843
Lokal indflydelse 438
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.310
Sekretariatet 815
Socialt arbejde 11.713
Øvrige 2.058