Kommune: Mariagerfjord
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 111
Medlemmer 2929
Frivillige % 3,8

Sammenligning af antal frivillige - Hobro vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Hobro

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 13 (8%) 18 (9%) 19 (10%) 19 (10%) 19 (10%)
It og teknologi 16 (10%) 10 (5%) 12 (6%) 12 (7%) 12 (7%)
Lokal indflydelse 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 13 (8%) 11 (6%) 12 (6%) 13 (7%) 13 (7%)
Not found 6 (4%) 6 (3%) 5 (3%) 5 (3%) 5 (3%)
Organisationsarbejde 17 (10%) 24 (13%) 29 (15%) 27 (15%) 27 (15%)
PR og kommunikation 6 (4%) 24 (13%) 23 (12%) 22 (12%) 22 (12%)
Sekretariatet 8 (5%) 8 (4%) 9 (5%) 9 (5%) 9 (5%)
Socialt arbejde 72 (44%) 75 (39%) 66 (35%) 61 (34%) 60 (33%)
Øvrige 14 (8%) 14 (7%) 14 (7%) 13 (7%) 14 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Hobro

D1 Nordjylland
Hobro lokalafdeling 2022
Frivillige 111
Medlemmer 2929
Frivillige % 3,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 19
It og teknologi 12
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 13
Not found 5
Organisationsarbejde 27
PR og kommunikation 22
Sekretariatet 9
Socialt arbejde 60
Øvrige 14
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 19
Billard og kegler 3
Bridge 1
Golf og petanque 3
Mad 1
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 6
It underviser 8
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 10
Not found Not found 5
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 13
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 6
L-LISTE 9
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 4
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 5
Lokalt blad distribution 22
Lokalt nyhedsbrev 2
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 9
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 14
Besøgsven 40
Besøgsven med hund 1
Bisidder 9
Gå-med-ven 9
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 7
Sorg- og livsmodsgruppe 3
Vejledning 4
Vågetjeneste 9
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 9
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 4
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141