Kommune: Mariagerfjord
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 118
Medlemmer 2922
Frivillige % 4

Sammenligning af antal frivillige - Hobro vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Hobro

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 9 (8%) 10 (7%) 15 (9%) 18 (9%) 19 (10%)
It og teknologi 18 (16%) 17 (13%) 16 (10%) 11 (6%) 11 (6%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 5 (4%) 12 (9%) 12 (7%) 11 (6%) 11 (6%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 6 (4%) 6 (3%) 5 (3%)
Organisationsarbejde 15 (13%) 18 (13%) 17 (10%) 24 (12%) 30 (15%)
PR og kommunikation 2 (2%) 3 (2%) 6 (4%) 24 (12%) 24 (12%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 8 (5%) 8 (4%) 9 (5%)
Socialt arbejde 58 (51%) 68 (50%) 73 (44%) 76 (39%) 70 (36%)
Øvrige 5 (4%) 7 (5%) 14 (8%) 14 (7%) 14 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Hobro

D1 Nordjylland
Hobro lokalafdeling 2020
Frivillige 118
Medlemmer 2922
Frivillige % 4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 19
It og teknologi 11
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 11
Not found 5
Organisationsarbejde 30
PR og kommunikation 24
Sekretariatet 9
Socialt arbejde 70
Øvrige 14
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 19
Billard og kegler 3
Bridge 1
Golf og petanque 3
Mad 1
It og teknologi It cafe 1
It og teknologi, anden aktivitet 3
It underviser 8
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 8
Not found Not found 5
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 12
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 8
L-LISTE 13
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 4
Lokalt blad distribution 23
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 2
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 9
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 7
Besøgsven 46
Besøgsven med hund 1
Bisidder 11
Gå-med-ven 12
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 12
Sorg- og livsmodsgruppe 1
Vejledning 3
Vågetjeneste 10
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 10
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3343 (13%) 3610 (13%) 3662 (12%)
It og teknologi 1859 (8%) 1799 (7%) 1749 (7%) 1811 (6%) 1786 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 434 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2628 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 110 (0%) 2033 (7%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2582 (10%) 2791 (10%) 2853 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2251 (8%) 2399 (8%) 2408 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 856 (3%)
Socialt arbejde 10113 (43%) 10809 (44%) 11127 (42%) 11822 (41%) 12275 (39%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2184 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.662
It og teknologi 1.786
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.628
Not found 2.033
Organisationsarbejde 2.853
PR og kommunikation 2.408
Sekretariatet 856
Socialt arbejde 12.275
Øvrige 2.184