Kommune: Hjørring
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 35
Medlemmer 1506
Frivillige % 2,3

Sammenligning af antal frivillige - Løkken-Vrå vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Løkken-Vrå

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 12 (24%) 10 (22%) 10 (17%) 9 (15%) 9 (14%)
It og teknologi 3 (6%) 2 (4%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Lokal indflydelse 4 (8%) 3 (7%) 3 (5%) 3 (5%) 3 (5%)
Motion og sundhed 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Organisationsarbejde 9 (18%) 8 (17%) 9 (15%) 10 (16%) 10 (16%)
PR og kommunikation 3 (6%) 3 (7%) 6 (10%) 6 (10%) 7 (11%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 3 (5%) 3 (5%) 3 (5%)
Socialt arbejde 15 (29%) 14 (30%) 16 (27%) 17 (27%) 17 (27%)
Øvrige 4 (8%) 5 (11%) 10 (17%) 11 (18%) 11 (17%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Løkken-Vrå

D1 Nordjylland
Løkken-Vrå lokalafdeling 2020
Frivillige 35
Medlemmer 1506
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 9
It og teknologi 2
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 7
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 17
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 9
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 4
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 3
Besøgsven 3
Café 10
Plejecenter 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Øvrige Attest af bilag L 8
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.321
Medlemmer 903.191
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3610 (13%) 3673 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1759 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 423 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2629 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 115 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2794 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2445 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 912 (3%)
Socialt arbejde 10110 (43%) 10804 (44%) 11123 (42%) 11817 (41%) 13984 (45%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2198 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.321
Medlemmer 903.191
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.673
It og teknologi 1.759
Lokal indflydelse 423
Motion og sundhed 2.629
Not found 115
Organisationsarbejde 2.794
PR og kommunikation 2.445
Sekretariatet 912
Socialt arbejde 13.984
Øvrige 2.198