Kommune: Hjørring
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 34
Medlemmer 1524
Frivillige % 2,2

Sammenligning af antal frivillige - Løkken-Vrå vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Løkken-Vrå

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 10 (22%) 10 (17%) 9 (15%) 9 (15%) 9 (15%)
It og teknologi 2 (4%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Lokal indflydelse 3 (7%) 3 (5%) 3 (5%) 2 (3%) 2 (3%)
Motion og sundhed 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Organisationsarbejde 8 (17%) 9 (15%) 10 (16%) 10 (16%) 10 (16%)
PR og kommunikation 3 (7%) 6 (10%) 6 (10%) 6 (10%) 6 (10%)
Sekretariatet 0 (0%) 3 (5%) 3 (5%) 3 (5%) 3 (5%)
Socialt arbejde 14 (30%) 16 (27%) 17 (27%) 16 (26%) 16 (26%)
Øvrige 5 (11%) 10 (17%) 11 (18%) 12 (20%) 12 (20%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Løkken-Vrå

D1 Nordjylland
Løkken-Vrå lokalafdeling 2021
Frivillige 34
Medlemmer 1524
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 9
It og teknologi 2
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 6
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 16
Øvrige 12
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 9
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 4
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 3
Besøgsven 3
Café 9
Plejecenter 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3679 (13%) 3678 (13%)
It og teknologi 1797 (7%) 1747 (7%) 1809 (6%) 1674 (6%) 1673 (6%)
Lokal indflydelse 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 407 (1%) 404 (1%)
Motion og sundhed 2259 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2623 (9%) 2615 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2487 (10%) 2579 (10%) 2787 (10%) 2801 (10%) 2787 (10%)
PR og kommunikation 2148 (9%) 2250 (8%) 2396 (8%) 2427 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 925 (3%) 948 (3%)
Socialt arbejde 10795 (44%) 11114 (42%) 11794 (41%) 12320 (42%) 12300 (42%)
Øvrige 1740 (7%) 1875 (7%) 2235 (8%) 2202 (8%) 2174 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.678
It og teknologi 1.673
Lokal indflydelse 404
Motion og sundhed 2.615
Not found 123
Organisationsarbejde 2.787
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 948
Socialt arbejde 12.300
Øvrige 2.174