Kommune: Hjørring
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 35
Medlemmer 1427
Frivillige % 2,5

Sammenligning af antal frivillige - Løkken-Vrå vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Løkken-Vrå

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 12 (23%) 12 (24%) 10 (21%) 11 (18%) 11 (18%)
It og teknologi 5 (9%) 3 (6%) 2 (4%) 2 (3%) 2 (3%)
Lokal indflydelse 4 (8%) 4 (8%) 3 (6%) 3 (5%) 3 (5%)
Motion og sundhed 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Organisationsarbejde 9 (17%) 9 (18%) 9 (19%) 10 (16%) 10 (16%)
PR og kommunikation 3 (6%) 3 (6%) 3 (6%) 6 (10%) 6 (10%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (5%) 3 (5%)
Socialt arbejde 15 (28%) 15 (29%) 14 (30%) 16 (26%) 16 (26%)
Øvrige 4 (8%) 4 (8%) 5 (11%) 10 (16%) 10 (16%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Løkken-Vrå

D1 Nordjylland
Løkken-Vrå lokalafdeling 2019
Frivillige 35
Medlemmer 1427
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 11
It og teknologi 2
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 6
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 16
Øvrige 10
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 10
Madskole 1
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 3
Besøgsven 2
Café 10
Plejecenter 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Øvrige Attest af bilag L 8
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3254 (13%) 3516 (13%) 3544 (13%)
It og teknologi 2012 (9%) 2100 (9%) 2008 (8%) 1915 (7%) 1911 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 443 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2521 (9%) 2527 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2488 (10%) 2631 (10%) 2668 (10%) 2662 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2186 (8%) 2265 (8%) 2267 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 837 (3%)
Socialt arbejde 9989 (44%) 10588 (43%) 11224 (43%) 11441 (42%) 11472 (42%)
Øvrige 1283 (6%) 1638 (7%) 1823 (7%) 1901 (7%) 1915 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.544
It og teknologi 1.911
Lokal indflydelse 443
Motion og sundhed 2.527
Not found 14
Organisationsarbejde 2.662
PR og kommunikation 2.267
Sekretariatet 837
Socialt arbejde 11.472
Øvrige 1.915