Kommune: Aalborg
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 126
Medlemmer 1810
Frivillige % 7

Sammenligning af antal frivillige - Nibe vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Nibe

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 29 (15%) 31 (15%) 30 (14%) 28 (12%) 28 (13%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 17 (9%) 14 (7%) 14 (7%) 15 (7%) 13 (6%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
Motion og sundhed 22 (11%) 24 (12%) 24 (12%) 25 (11%) 23 (11%)
Organisationsarbejde 12 (6%) 10 (5%) 10 (5%) 10 (4%) 9 (4%)
PR og kommunikation 3 (2%) 3 (1%) 3 (1%) 4 (2%) 4 (2%)
Socialt arbejde 77 (39%) 90 (44%) 96 (46%) 102 (45%) 95 (44%)
Øvrige 34 (17%) 30 (15%) 29 (14%) 39 (17%) 42 (19%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Nibe

D1 Nordjylland
Nibe lokalafdeling 2022
Frivillige 126
Medlemmer 1810
Frivillige % 7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 28
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 13
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 23
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 4
Socialt arbejde 95
Øvrige 42
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 22
Billard og kegler 3
Golf og petanque 4
Kort- og brætspil 1
Mad 1
Musik, litteratur og kunst 2
Ture og rejser planlægning 1
Turhjælper 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 6
It underviser 7
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 3
Indemotion 9
Motion og sundhed, anden aktivitet 10
Motion og sundhed, koordinator, K 1
Stavgang og gåture 2
Stolemotion 4
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 3
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Aktiviteter med mænd 10
Besøgsven med hund 2
Café 33
Gå-med-ven 1
Kørestolsskubber 23
Plejecenter 15
Skole og daginstitution 34
Socialt arbejde, anden aktivitet 5
Vågetjeneste 14
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Børneattest 33
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3257 (13%) 3559 (13%) 3666 (12%) 3733 (13%) 3877 (13%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 236 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 3 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1703 (7%) 1782 (6%) 1678 (6%) 1633 (6%) 1586 (5%)
Lokal indflydelse 419 (2%) 422 (1%) 404 (1%) 416 (1%) 412 (1%)
Motion og sundhed 2358 (9%) 2571 (9%) 2625 (9%) 2589 (9%) 2641 (9%)
Organisationsarbejde 2516 (10%) 2742 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2893 (10%)
PR og kommunikation 2191 (8%) 2366 (8%) 2426 (8%) 2466 (8%) 2472 (8%)
Sekretariatet 849 (3%) 839 (3%) 920 (3%) 1025 (4%) 1073 (4%)
Socialt arbejde 10924 (42%) 11683 (41%) 11674 (40%) 11240 (38%) 11080 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 7 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 10 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 0 (0%) 815 (3%) 906 (3%) 727 (2%)
Øvrige 1771 (7%) 2180 (8%) 2192 (7%) 2139 (7%) 2240 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.877
Frivilligkoordinator 236
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.586
Lokal indflydelse 412
Motion og sundhed 2.641
Organisationsarbejde 2.893
PR og kommunikation 2.472
Sekretariatet 1.073
Socialt arbejde 11.080
Ældretelefon matcher 7
Ældretelefon telefonpasser 10
Ældretelefon telefonven 727
Øvrige 2.240