Kommune: Aalborg
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 107
Medlemmer 1789
Frivillige % 6

Sammenligning af antal frivillige - Nibe vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Nibe

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 9 (6%) 10 (6%) 14 (8%) 30 (15%) 31 (16%)
It og teknologi 17 (11%) 18 (11%) 18 (10%) 17 (9%) 15 (8%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 21 (13%) 19 (12%) 19 (10%) 22 (11%) 21 (11%)
Organisationsarbejde 9 (6%) 8 (5%) 10 (5%) 12 (6%) 11 (6%)
PR og kommunikation 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Socialt arbejde 70 (45%) 79 (48%) 82 (44%) 77 (39%) 81 (42%)
Øvrige 26 (17%) 27 (16%) 38 (21%) 34 (17%) 31 (16%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Nibe

D1 Nordjylland
Nibe lokalafdeling 2019
Frivillige 107
Medlemmer 1789
Frivillige % 6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 31
It og teknologi 15
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 21
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 3
Socialt arbejde 81
Øvrige 31
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 27
Billard og kegler 2
Golf og petanque 5
Kort- og brætspil 1
Musik, litteratur og kunst 2
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 1
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 6
It underviser 9
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 6
Indemotion 11
Motion og sundhed, anden aktivitet 7
Stavgang og gåture 1
Stolemotion 4
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Aktiviteter med mænd 6
Besøgsven 2
Café 32
Gå-med-ven 1
Kørestolsskubber 35
Plejecenter 23
Skole og daginstitution 22
Socialt arbejde, anden aktivitet 8
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 22
Modtager Internt e-mail 1
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2554 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3580 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1899 (8%) 1824 (7%) 1750 (7%) 1828 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 428 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2582 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 133 (0%)
Organisationsarbejde 2431 (11%) 2465 (10%) 2529 (10%) 2588 (10%) 2771 (10%)
PR og kommunikation 1944 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2359 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 799 (3%)
Socialt arbejde 9798 (44%) 10304 (43%) 10915 (44%) 11149 (42%) 11798 (42%)
Øvrige 1264 (6%) 1624 (7%) 1798 (7%) 1878 (7%) 2115 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.580
It og teknologi 1.828
Lokal indflydelse 428
Motion og sundhed 2.582
Not found 133
Organisationsarbejde 2.771
PR og kommunikation 2.359
Sekretariatet 799
Socialt arbejde 11.798
Øvrige 2.115