Kommune: Aalborg
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 22
Medlemmer 1461
Frivillige % 1,5

Sammenligning af antal frivillige - Sejlflod vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sejlflod

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 6 (18%) 4 (12%) 4 (12%) 3 (8%) 2 (5%)
It og teknologi 2 (6%) 2 (6%) 1 (3%) 1 (3%) 0 (0%)
Motion og sundhed 3 (9%) 2 (6%) 2 (6%) 2 (5%) 1 (3%)
Organisationsarbejde 7 (21%) 7 (21%) 6 (18%) 9 (24%) 10 (27%)
PR og kommunikation 4 (12%) 2 (6%) 2 (6%) 3 (8%) 4 (11%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3%) 0 (0%)
Socialt arbejde 8 (24%) 9 (26%) 9 (27%) 9 (24%) 9 (24%)
Øvrige 4 (12%) 8 (24%) 9 (27%) 10 (26%) 11 (30%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sejlflod

D1 Nordjylland
Sejlflod lokalafdeling 2019
Frivillige 22
Medlemmer 1461
Frivillige % 1,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 2
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 4
Socialt arbejde 9
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Kort- og brætspil 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 6
Medlem K 2
Medlem L 5
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 3
Socialt arbejde Besøgsven 5
Gå-med-ven 2
Hjælpende hånd 2
Øvrige Attest af bilag L 8
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1843 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 438 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2310 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 815 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11713 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.843
Lokal indflydelse 438
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.310
Sekretariatet 815
Socialt arbejde 11.713
Øvrige 2.058