Kommune: Aalborg
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 21
Medlemmer 1557
Frivillige % 1,3

Sammenligning af antal frivillige - Sejlflod vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sejlflod

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 4 (12%) 4 (12%) 3 (8%) 2 (5%) 1 (3%)
It og teknologi 2 (6%) 1 (3%) 1 (3%) 2 (5%) 2 (5%)
Motion og sundhed 2 (6%) 2 (6%) 2 (5%) 1 (2%) 1 (3%)
Organisationsarbejde 7 (21%) 6 (18%) 9 (24%) 9 (22%) 9 (23%)
PR og kommunikation 2 (6%) 2 (6%) 3 (8%) 4 (10%) 4 (10%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 1 (3%) 0 (0%) 0 (0%)
Socialt arbejde 9 (26%) 9 (27%) 9 (24%) 11 (28%) 11 (28%)
Øvrige 8 (24%) 9 (27%) 10 (26%) 11 (28%) 11 (28%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sejlflod

D1 Nordjylland
Sejlflod lokalafdeling 2020
Frivillige 21
Medlemmer 1557
Frivillige % 1,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 1
It og teknologi 2
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 4
Socialt arbejde 11
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
It og teknologi It hjælper 2
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 5
Medlem K 2
Medlem L 5
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 4
Socialt arbejde Besøgsven 7
Gå-med-ven 2
Hjælpende hånd 2
Øvrige Attest af bilag L 8
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3343 (13%) 3610 (13%) 3662 (12%)
It og teknologi 1859 (8%) 1799 (7%) 1749 (7%) 1811 (6%) 1786 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 434 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2628 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 110 (0%) 2033 (7%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2582 (10%) 2791 (10%) 2853 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2251 (8%) 2399 (8%) 2408 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 856 (3%)
Socialt arbejde 10113 (43%) 10809 (44%) 11127 (42%) 11822 (41%) 12275 (39%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2184 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.662
It og teknologi 1.786
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.628
Not found 2.033
Organisationsarbejde 2.853
PR og kommunikation 2.408
Sekretariatet 856
Socialt arbejde 12.275
Øvrige 2.184