Kommune: Aalborg
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 22
Medlemmer 1569
Frivillige % 1,4

Sammenligning af antal frivillige - Sejlflod vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sejlflod

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 4 (12%) 4 (12%) 3 (8%) 2 (5%) 1 (2%)
It og teknologi 2 (6%) 1 (3%) 1 (3%) 2 (5%) 2 (5%)
Motion og sundhed 2 (6%) 2 (6%) 2 (5%) 1 (2%) 1 (2%)
Organisationsarbejde 7 (21%) 6 (18%) 9 (24%) 9 (22%) 10 (24%)
PR og kommunikation 2 (6%) 2 (6%) 3 (8%) 4 (10%) 4 (10%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 1 (3%) 0 (0%) 0 (0%)
Socialt arbejde 9 (26%) 9 (27%) 9 (24%) 11 (28%) 13 (31%)
Øvrige 8 (24%) 9 (27%) 10 (26%) 11 (28%) 11 (26%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sejlflod

D1 Nordjylland
Sejlflod lokalafdeling 2020
Frivillige 22
Medlemmer 1569
Frivillige % 1,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 1
It og teknologi 2
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 4
Socialt arbejde 13
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
It og teknologi It hjælper 2
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 5
Medlem K 2
Medlem L 5
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 4
Socialt arbejde Besøgsven 7
Gå-med-ven 2
Hjælpende hånd 2
Skole og daginstitution 1
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Øvrige Attest af bilag L 8
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160