Kommune: Frederikshavn og Læsø
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 32
Medlemmer 2587
Frivillige % 1,2

Sammenligning af antal frivillige - Skagen vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skagen

2016 2017 2018 2019 2020
It og teknologi 2 (4%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (4%) 2 (4%)
Lokal indflydelse 2 (4%) 2 (3%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%)
Motion og sundhed 1 (2%) 7 (12%) 7 (12%) 5 (11%) 6 (13%)
Organisationsarbejde 9 (17%) 9 (15%) 9 (15%) 9 (20%) 9 (19%)
PR og kommunikation 2 (4%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (4%) 2 (4%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 2 (4%) 2 (4%)
Socialt arbejde 26 (50%) 26 (44%) 26 (44%) 19 (41%) 20 (43%)
Øvrige 10 (19%) 11 (19%) 11 (19%) 7 (15%) 6 (13%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skagen

D1 Nordjylland
Skagen lokalafdeling 2020
Frivillige 32
Medlemmer 2587
Frivillige % 1,2
Aktivitetsområde Frivillige
It og teknologi 2
Motion og sundhed 6
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 20
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
It og teknologi It hjælper 2
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 6
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Besøgsven 7
Café 8
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 1
Vågetjeneste 5
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160