Kommune: Frederikshavn og Læsø
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 30
Medlemmer 2502
Frivillige % 1,2

Sammenligning af antal frivillige - Skagen vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skagen

2015 2016 2017 2018 2019
It og teknologi 2 (5%) 2 (4%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (5%)
Lokal indflydelse 2 (5%) 2 (4%) 2 (3%) 1 (2%) 0 (0%)
Motion og sundhed 0 (0%) 1 (2%) 7 (12%) 7 (11%) 3 (7%)
Organisationsarbejde 9 (21%) 9 (17%) 9 (15%) 11 (18%) 9 (20%)
PR og kommunikation 1 (2%) 2 (4%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (5%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 2 (5%)
Socialt arbejde 25 (60%) 26 (50%) 26 (44%) 26 (43%) 17 (39%)
Øvrige 3 (7%) 10 (19%) 11 (19%) 11 (18%) 9 (20%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skagen

D1 Nordjylland
Skagen lokalafdeling 2019
Frivillige 30
Medlemmer 2502
Frivillige % 1,2
Aktivitetsområde Frivillige
It og teknologi 2
Motion og sundhed 3
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 17
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
It og teknologi It hjælper 2
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 3
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Besøgsven 9
Café 7
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 1
Vågetjeneste 2
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1843 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 438 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2310 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 815 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11713 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.843
Lokal indflydelse 438
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.310
Sekretariatet 815
Socialt arbejde 11.713
Øvrige 2.058