Kommune: Frederikshavn og Læsø
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 47
Medlemmer 2483
Frivillige % 1,9

Sammenligning af antal frivillige - Skagen vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skagen

2015 2016 2017 2018 2019
It og teknologi 2 (5%) 2 (4%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Lokal indflydelse 2 (5%) 2 (4%) 2 (3%) 1 (2%) 1 (2%)
Motion og sundhed 0 (0%) 1 (2%) 7 (12%) 7 (11%) 7 (12%)
Organisationsarbejde 9 (21%) 9 (17%) 9 (15%) 11 (18%) 11 (18%)
PR og kommunikation 1 (2%) 2 (4%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%)
Socialt arbejde 25 (60%) 26 (50%) 26 (44%) 26 (43%) 25 (42%)
Øvrige 3 (7%) 10 (19%) 11 (19%) 11 (18%) 11 (18%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skagen

D1 Nordjylland
Skagen lokalafdeling 2019
Frivillige 47
Medlemmer 2483
Frivillige % 1,9
Aktivitetsområde Frivillige
It og teknologi 2
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 7
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 25
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
It og teknologi It underviser 2
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 6
Motionsven i hjemmet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 6
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 1
Medlem L 8
Næstformand L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 16
Café 6
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 1
Vågetjeneste 2
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3254 (13%) 3516 (13%) 3544 (13%)
It og teknologi 2012 (9%) 2100 (9%) 2008 (8%) 1915 (7%) 1911 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 443 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2521 (9%) 2527 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2488 (10%) 2631 (10%) 2668 (10%) 2662 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2186 (8%) 2265 (8%) 2267 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 837 (3%)
Socialt arbejde 9989 (44%) 10588 (43%) 11224 (43%) 11441 (42%) 11472 (42%)
Øvrige 1283 (6%) 1638 (7%) 1823 (7%) 1901 (7%) 1915 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.544
It og teknologi 1.911
Lokal indflydelse 443
Motion og sundhed 2.527
Not found 14
Organisationsarbejde 2.662
PR og kommunikation 2.267
Sekretariatet 837
Socialt arbejde 11.472
Øvrige 1.915