Kommune: Frederikshavn og Læsø
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 32
Medlemmer 2465
Frivillige % 1,3

Sammenligning af antal frivillige - Skagen vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skagen

2020 2021 2022 2023 2024
Frivilligkoordinator 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
It og teknologi 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Motion og sundhed 5 (11%) 3 (6%) 2 (4%) 0 (0%) 0 (0%)
Organisationsarbejde 9 (19%) 9 (18%) 9 (19%) 9 (19%) 9 (20%)
PR og kommunikation 2 (4%) 3 (6%) 2 (4%) 3 (6%) 3 (7%)
Sekretariatet 2 (4%) 2 (4%) 2 (4%) 2 (4%) 2 (4%)
Socialt arbejde 20 (43%) 25 (50%) 23 (49%) 25 (53%) 24 (52%)
Øvrige 7 (15%) 6 (12%) 7 (15%) 6 (13%) 6 (13%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skagen

D1 Nordjylland
Skagen lokalafdeling 2024
Frivillige 32
Aktivitetsområde Frivillige
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 1
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 24
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It hjælper 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Besøgsven 13
Café 9
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 1
Vågetjeneste 4
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.086

Antal frivillige

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 3599 (13%) 3684 (13%) 3889 (13%) 3970 (13%) 3982 (13%)
Frivilligkoordinator 225 (1%) 228 (1%) 234 (1%) 222 (1%) 211 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 3 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1646 (6%) 1616 (6%) 1559 (5%) 1515 (5%) 1473 (5%)
Lokal indflydelse 392 (1%) 408 (1%) 403 (1%) 387 (1%) 387 (1%)
Motion og sundhed 2289 (8%) 2274 (8%) 2340 (8%) 2576 (9%) 2634 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 53 (0%)
Organisationsarbejde 2759 (10%) 2806 (10%) 2939 (10%) 3111 (11%) 3207 (11%)
PR og kommunikation 2373 (8%) 2438 (9%) 2465 (9%) 2444 (8%) 2433 (8%)
Sekretariatet 1181 (4%) 1198 (4%) 1112 (4%) 1253 (4%) 1268 (4%)
Socialt arbejde 11467 (40%) 11094 (39%) 11054 (38%) 11285 (38%) 11293 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 8 (0%) 9 (0%) 14 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Ældretelefon telefonven 533 (2%) 677 (2%) 494 (2%) 425 (1%) 402 (1%)
Øvrige 2129 (7%) 2113 (7%) 2315 (8%) 2259 (8%) 2250 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

Frivillige i Landsorganisationen
2024
Frivillige 20.086
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.982
Frivilligkoordinator 211
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.473
Lokal indflydelse 387
Motion og sundhed 2.634
Not found 53
Organisationsarbejde 3.207
PR og kommunikation 2.433
Sekretariatet 1.268
Socialt arbejde 11.293
Ældretelefon telefonpasser 14
Ældretelefon telefonven 402
Øvrige 2.250