Kommune: Rebild
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 130
Medlemmer 2863
Frivillige % 4,5

Sammenligning af antal frivillige - Støvring-Nørager vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Støvring-Nørager

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 45 (23%) 50 (25%) 57 (25%) 44 (23%) 32 (18%)
It og teknologi 37 (19%) 26 (13%) 27 (12%) 10 (5%) 4 (2%)
Lokal indflydelse 12 (6%) 11 (6%) 8 (3%) 7 (4%) 2 (1%)
Motion og sundhed 7 (4%) 12 (6%) 12 (5%) 7 (4%) 2 (1%)
Organisationsarbejde 16 (8%) 16 (8%) 14 (6%) 14 (7%) 8 (5%)
PR og kommunikation 5 (3%) 5 (3%) 5 (2%) 5 (3%) 4 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 12 (6%) 9 (5%)
Socialt arbejde 63 (32%) 66 (33%) 93 (40%) 80 (41%) 89 (51%)
Øvrige 10 (5%) 12 (6%) 16 (7%) 16 (8%) 24 (14%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Støvring-Nørager

D1 Nordjylland
Støvring-Nørager lokalafdeling 2019
Frivillige 130
Medlemmer 2863
Frivillige % 4,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 32
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 8
PR og kommunikation 4
Sekretariatet 9
Socialt arbejde 89
Øvrige 24
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 8
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Billard og kegler 1
Bridge 4
Golf og petanque 1
Kreativt arbejde 5
Mad 8
Musik, litteratur og kunst 6
It og teknologi It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 5
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 9
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 42
Gå-med-ven 7
Integrationsaktiviteter 1
Patientven 1
Skole og daginstitution 19
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Spiseven 20
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 2
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 19
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.627
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2982 (12%) 3250 (13%) 3513 (13%) 3667 (13%)
It og teknologi 2010 (9%) 2096 (9%) 2005 (8%) 1910 (7%) 1823 (6%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 432 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2519 (9%) 2552 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 27 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2629 (10%) 2664 (10%) 2752 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2321 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 801 (3%)
Socialt arbejde 9982 (44%) 10581 (43%) 11214 (43%) 11412 (42%) 11690 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2062 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.627
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.667
It og teknologi 1.823
Lokal indflydelse 432
Motion og sundhed 2.552
Not found 27
Organisationsarbejde 2.752
PR og kommunikation 2.321
Sekretariatet 801
Socialt arbejde 11.690
Øvrige 2.062