Kommune: Rebild
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 118
Medlemmer 2968
Frivillige % 4

Sammenligning af antal frivillige - Støvring-Nørager vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Støvring-Nørager

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 40 (23%) 33 (19%) 35 (20%) 40 (22%) 42 (23%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 10 (6%) 4 (2%) 4 (2%) 5 (3%) 3 (2%)
Lokal indflydelse 7 (4%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 3 (2%)
Motion og sundhed 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Organisationsarbejde 12 (7%) 8 (5%) 11 (6%) 11 (6%) 12 (7%)
PR og kommunikation 4 (2%) 3 (2%) 2 (1%) 3 (2%) 3 (2%)
Sekretariatet 11 (6%) 7 (4%) 7 (4%) 9 (5%) 10 (5%)
Socialt arbejde 75 (43%) 89 (52%) 79 (46%) 78 (42%) 74 (40%)
Øvrige 15 (9%) 24 (14%) 28 (16%) 33 (18%) 34 (18%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Støvring-Nørager

D1 Nordjylland
Støvring-Nørager lokalafdeling 2022
Frivillige 118
Medlemmer 2968
Frivillige % 4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 42
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 3
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 10
Socialt arbejde 74
Øvrige 34
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 24
Billard og kegler 1
Bridge 4
Golf og petanque 1
Kreativt arbejde 4
Mad 9
Musik, litteratur og kunst 5
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 2
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 5
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 10
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 36
Gå-med-ven 6
Skole og daginstitution 23
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Spiseven 9
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 9
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 1
Børneattest 22
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3257 (13%) 3559 (13%) 3666 (12%) 3733 (13%) 3877 (13%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 236 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 3 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1703 (7%) 1782 (6%) 1678 (6%) 1633 (6%) 1586 (5%)
Lokal indflydelse 419 (2%) 422 (1%) 404 (1%) 416 (1%) 412 (1%)
Motion og sundhed 2358 (9%) 2571 (9%) 2625 (9%) 2589 (9%) 2641 (9%)
Organisationsarbejde 2516 (10%) 2742 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2893 (10%)
PR og kommunikation 2191 (8%) 2366 (8%) 2426 (8%) 2466 (8%) 2472 (8%)
Sekretariatet 849 (3%) 839 (3%) 920 (3%) 1025 (4%) 1073 (4%)
Socialt arbejde 10924 (42%) 11683 (41%) 11674 (40%) 11240 (38%) 11080 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 7 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 10 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 0 (0%) 815 (3%) 906 (3%) 727 (2%)
Øvrige 1771 (7%) 2180 (8%) 2192 (7%) 2139 (7%) 2240 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.877
Frivilligkoordinator 236
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.586
Lokal indflydelse 412
Motion og sundhed 2.641
Organisationsarbejde 2.893
PR og kommunikation 2.472
Sekretariatet 1.073
Socialt arbejde 11.080
Ældretelefon matcher 7
Ældretelefon telefonpasser 10
Ældretelefon telefonven 727
Øvrige 2.240