Kommune: Rebild
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 140
Medlemmer 2931
Frivillige % 4,8

Sammenligning af antal frivillige - Støvring-Nørager vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Støvring-Nørager

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 44 (23%) 48 (26%) 56 (26%) 43 (23%) 33 (18%)
It og teknologi 37 (19%) 26 (14%) 27 (12%) 10 (5%) 4 (2%)
Lokal indflydelse 12 (6%) 11 (6%) 8 (4%) 7 (4%) 2 (1%)
Motion og sundhed 7 (4%) 3 (2%) 3 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Organisationsarbejde 16 (8%) 15 (8%) 13 (6%) 13 (7%) 9 (5%)
PR og kommunikation 5 (3%) 5 (3%) 5 (2%) 5 (3%) 4 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 12 (6%) 8 (4%)
Socialt arbejde 62 (32%) 65 (35%) 88 (41%) 76 (41%) 97 (53%)
Øvrige 10 (5%) 12 (6%) 16 (7%) 17 (9%) 24 (13%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Støvring-Nørager

D1 Nordjylland
Støvring-Nørager lokalafdeling 2019
Frivillige 140
Medlemmer 2931
Frivillige % 4,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 33
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 4
Sekretariatet 8
Socialt arbejde 97
Øvrige 24
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 8
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Billard og kegler 1
Bridge 4
Golf og petanque 1
Kreativt arbejde 5
Mad 10
Musik, litteratur og kunst 6
It og teknologi It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 5
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 8
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 52
Gå-med-ven 6
Patientven 1
Skole og daginstitution 20
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Spiseven 19
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 2
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 19
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.130
Medlemmer 883.117
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2552 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3604 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1898 (8%) 1823 (7%) 1749 (7%) 1810 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 434 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2588 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 97 (0%)
Organisationsarbejde 2429 (11%) 2465 (10%) 2526 (10%) 2583 (10%) 2792 (10%)
PR og kommunikation 1943 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2389 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 838 (3%) 835 (3%)
Socialt arbejde 9784 (44%) 10298 (43%) 10907 (44%) 11139 (42%) 11849 (41%)
Øvrige 1238 (6%) 1596 (7%) 1794 (7%) 1878 (7%) 2227 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.130
Medlemmer 883.117
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.604
It og teknologi 1.810
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.588
Not found 97
Organisationsarbejde 2.792
PR og kommunikation 2.389
Sekretariatet 835
Socialt arbejde 11.849
Øvrige 2.227