Kommune: Rebild
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 121
Medlemmer 2945
Frivillige % 4,1

Sammenligning af antal frivillige - Støvring-Nørager vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Støvring-Nørager

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 52 (25%) 41 (22%) 33 (19%) 35 (21%) 35 (21%)
It og teknologi 24 (11%) 10 (5%) 4 (2%) 4 (2%) 4 (2%)
Lokal indflydelse 8 (4%) 7 (4%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 3 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Organisationsarbejde 13 (6%) 13 (7%) 9 (5%) 11 (7%) 11 (7%)
PR og kommunikation 5 (2%) 5 (3%) 4 (2%) 2 (1%) 2 (1%)
Sekretariatet 1 (0%) 12 (7%) 8 (5%) 7 (4%) 7 (4%)
Socialt arbejde 89 (42%) 76 (42%) 90 (51%) 79 (47%) 77 (46%)
Øvrige 15 (7%) 17 (9%) 25 (14%) 27 (16%) 27 (16%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Støvring-Nørager

D1 Nordjylland
Støvring-Nørager lokalafdeling 2021
Frivillige 121
Medlemmer 2945
Frivillige % 4,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 35
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 7
Socialt arbejde 77
Øvrige 27
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 13
Billard og kegler 1
Bridge 4
Golf og petanque 1
Kreativt arbejde 4
Mad 10
Musik, litteratur og kunst 5
It og teknologi It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 1
Medlem L 5
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 7
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 3
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 36
Gå-med-ven 6
Skole og daginstitution 21
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Spiseven 13
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 4
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 20
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3049 (12%) 3297 (13%) 3598 (13%) 3676 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 1777 (7%) 1722 (7%) 1806 (6%) 1671 (6%) 1632 (6%)
Lokal indflydelse 410 (2%) 427 (2%) 431 (2%) 406 (1%) 413 (1%)
Motion og sundhed 2225 (9%) 2390 (9%) 2609 (9%) 2623 (9%) 2574 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 221 (1%)
Organisationsarbejde 2436 (10%) 2541 (10%) 2776 (10%) 2799 (10%) 2754 (10%)
PR og kommunikation 2112 (9%) 2216 (8%) 2388 (8%) 2427 (8%) 2494 (9%)
Sekretariatet 46 (0%) 849 (3%) 837 (3%) 924 (3%) 1043 (4%)
Socialt arbejde 10713 (44%) 11025 (42%) 11756 (41%) 12345 (42%) 12035 (42%)
Øvrige 1698 (7%) 1842 (7%) 2229 (8%) 2203 (8%) 2122 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.632
Lokal indflydelse 413
Motion og sundhed 2.574
Not found 221
Organisationsarbejde 2.754
PR og kommunikation 2.494
Sekretariatet 1.043
Socialt arbejde 12.035
Øvrige 2.122