Kommune: Rebild
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 123
Medlemmer 2948
Frivillige % 4,2

Sammenligning af antal frivillige - Støvring-Nørager vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Støvring-Nørager

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 41 (23%) 33 (19%) 35 (21%) 40 (22%) 41 (22%)
It og teknologi 10 (5%) 4 (2%) 4 (2%) 5 (3%) 5 (3%)
Lokal indflydelse 7 (4%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Organisationsarbejde 13 (7%) 9 (5%) 11 (6%) 11 (6%) 11 (6%)
PR og kommunikation 5 (3%) 4 (2%) 2 (1%) 3 (2%) 3 (2%)
Sekretariatet 12 (7%) 8 (5%) 7 (4%) 9 (5%) 9 (5%)
Socialt arbejde 76 (42%) 90 (51%) 79 (46%) 78 (43%) 78 (42%)
Øvrige 16 (9%) 25 (14%) 28 (16%) 33 (18%) 33 (18%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Støvring-Nørager

D1 Nordjylland
Støvring-Nørager lokalafdeling 2022
Frivillige 123
Medlemmer 2948
Frivillige % 4,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 41
It og teknologi 5
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 9
Socialt arbejde 78
Øvrige 33
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 22
Billard og kegler 1
Bridge 4
Golf og petanque 1
Kreativt arbejde 4
Mad 10
Musik, litteratur og kunst 5
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 5
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 4
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 9
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 3
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 36
Gå-med-ven 6
Skole og daginstitution 23
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Spiseven 12
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 9
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 1
Børneattest 22
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141