Kommune: Rebild
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 96
Medlemmer 3195
Frivillige % 3

Sammenligning af antal frivillige - Støvring-Nørager vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Støvring-Nørager

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 35 (21%) 40 (22%) 42 (23%) 43 (26%) 41 (28%)
Frivilligkoordinator 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 4 (2%) 5 (3%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 2 (1%) 3 (2%) 3 (2%) 2 (1%)
Motion og sundhed 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (1%) 3 (2%)
Organisationsarbejde 11 (7%) 11 (6%) 12 (7%) 13 (8%) 12 (8%)
PR og kommunikation 2 (1%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Sekretariatet 8 (5%) 10 (5%) 10 (6%) 10 (6%) 9 (6%)
Socialt arbejde 77 (46%) 76 (42%) 73 (41%) 65 (40%) 54 (36%)
Øvrige 28 (17%) 33 (18%) 32 (18%) 21 (13%) 21 (14%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Støvring-Nørager

D1 Nordjylland
Støvring-Nørager lokalafdeling 2024
Frivillige 96
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 41
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 3
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 3
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 9
Socialt arbejde 54
Øvrige 21
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 26
Billard og kegler 1
Bridge 4
Kreativt arbejde 3
Mad 7
Musik, litteratur og kunst 6
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Indemotion 1
Motionsven i hjemmet 1
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 2
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 5
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 9
Socialt arbejde Aktiviteter med mænd 2
Besøgsven 27
Gå-med-ven 5
Skole og daginstitution 9
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Spiseven 12
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking frivillig 6
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 1
Børneattest 9
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.086

Antal frivillige

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 3599 (13%) 3684 (13%) 3889 (13%) 3970 (13%) 3982 (13%)
Frivilligkoordinator 225 (1%) 228 (1%) 234 (1%) 222 (1%) 211 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 3 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1646 (6%) 1616 (6%) 1559 (5%) 1515 (5%) 1473 (5%)
Lokal indflydelse 392 (1%) 408 (1%) 403 (1%) 387 (1%) 387 (1%)
Motion og sundhed 2289 (8%) 2274 (8%) 2340 (8%) 2576 (9%) 2634 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 53 (0%)
Organisationsarbejde 2759 (10%) 2806 (10%) 2939 (10%) 3111 (11%) 3207 (11%)
PR og kommunikation 2373 (8%) 2438 (9%) 2465 (9%) 2444 (8%) 2433 (8%)
Sekretariatet 1181 (4%) 1198 (4%) 1112 (4%) 1253 (4%) 1268 (4%)
Socialt arbejde 11467 (40%) 11094 (39%) 11054 (38%) 11285 (38%) 11293 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 8 (0%) 9 (0%) 14 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Ældretelefon telefonven 533 (2%) 677 (2%) 494 (2%) 425 (1%) 402 (1%)
Øvrige 2129 (7%) 2113 (7%) 2315 (8%) 2259 (8%) 2250 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

Frivillige i Landsorganisationen
2024
Frivillige 20.086
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.982
Frivilligkoordinator 211
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.473
Lokal indflydelse 387
Motion og sundhed 2.634
Not found 53
Organisationsarbejde 3.207
PR og kommunikation 2.433
Sekretariatet 1.268
Socialt arbejde 11.293
Ældretelefon telefonpasser 14
Ældretelefon telefonven 402
Øvrige 2.250