Kommune: Rebild
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 136
Medlemmer 2972
Frivillige % 4,6

Sammenligning af antal frivillige - Støvring-Nørager vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Støvring-Nørager

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 48 (26%) 54 (25%) 43 (23%) 33 (18%) 31 (18%)
It og teknologi 25 (14%) 25 (12%) 10 (5%) 4 (2%) 4 (2%)
Lokal indflydelse 11 (6%) 8 (4%) 7 (4%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 3 (2%) 3 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Organisationsarbejde 15 (8%) 13 (6%) 13 (7%) 9 (5%) 9 (5%)
PR og kommunikation 5 (3%) 5 (2%) 5 (3%) 4 (2%) 3 (2%)
Sekretariatet 1 (1%) 1 (0%) 12 (6%) 8 (4%) 8 (5%)
Socialt arbejde 63 (35%) 88 (42%) 76 (41%) 97 (53%) 94 (53%)
Øvrige 11 (6%) 15 (7%) 17 (9%) 25 (14%) 24 (14%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Støvring-Nørager

D1 Nordjylland
Støvring-Nørager lokalafdeling 2020
Frivillige 136
Medlemmer 2972
Frivillige % 4,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 31
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 8
Socialt arbejde 94
Øvrige 24
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 8
Billard og kegler 1
Bridge 4
Golf og petanque 1
Kreativt arbejde 4
Mad 10
Musik, litteratur og kunst 5
It og teknologi It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 5
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 8
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 51
Gå-med-ven 6
Patientven 1
Skole og daginstitution 21
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Spiseven 16
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 20
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.321
Medlemmer 903.191
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3610 (13%) 3673 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1759 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 423 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2629 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 115 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2794 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2445 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 912 (3%)
Socialt arbejde 10110 (43%) 10804 (44%) 11123 (42%) 11817 (41%) 13984 (45%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2198 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.321
Medlemmer 903.191
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.673
It og teknologi 1.759
Lokal indflydelse 423
Motion og sundhed 2.629
Not found 115
Organisationsarbejde 2.794
PR og kommunikation 2.445
Sekretariatet 912
Socialt arbejde 13.984
Øvrige 2.198