Kommune: Rebild
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 117
Medlemmer 2971
Frivillige % 3,9

Sammenligning af antal frivillige - Støvring-Nørager vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Støvring-Nørager

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 33 (19%) 35 (20%) 40 (22%) 42 (23%) 42 (23%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 4 (2%) 4 (2%) 5 (3%) 3 (2%) 3 (2%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 3 (2%) 3 (2%)
Motion og sundhed 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Organisationsarbejde 8 (5%) 11 (6%) 11 (6%) 12 (7%) 12 (7%)
PR og kommunikation 3 (2%) 2 (1%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Sekretariatet 7 (4%) 7 (4%) 9 (5%) 10 (6%) 10 (5%)
Socialt arbejde 89 (52%) 79 (46%) 78 (42%) 74 (41%) 74 (41%)
Øvrige 24 (14%) 28 (16%) 33 (18%) 31 (17%) 32 (18%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Støvring-Nørager

D1 Nordjylland
Støvring-Nørager lokalafdeling 2023
Frivillige 117
Medlemmer 2971
Frivillige % 3,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 42
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 3
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 10
Socialt arbejde 74
Øvrige 32
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 24
Billard og kegler 1
Bridge 4
Golf og petanque 1
Kreativt arbejde 4
Mad 9
Musik, litteratur og kunst 5
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 2
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 5
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 10
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 36
Gå-med-ven 6
Skole og daginstitution 23
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Spiseven 9
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 5
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 1
Børneattest 22
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.893
Medlemmer 934.566
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3558 (13%) 3668 (12%) 3735 (13%) 3904 (13%) 3912 (13%)
Frivilligkoordinator 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 234 (1%) 232 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1780 (6%) 1679 (6%) 1634 (6%) 1562 (5%) 1564 (5%)
Lokal indflydelse 421 (1%) 403 (1%) 415 (1%) 402 (1%) 400 (1%)
Motion og sundhed 2567 (9%) 2621 (9%) 2585 (9%) 2662 (9%) 2664 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 55 (0%) 75 (0%)
Organisationsarbejde 2738 (10%) 2798 (10%) 2819 (10%) 2915 (10%) 2919 (10%)
PR og kommunikation 2364 (8%) 2424 (8%) 2464 (8%) 2471 (8%) 2483 (8%)
Sekretariatet 837 (3%) 918 (3%) 1023 (4%) 1118 (4%) 1124 (4%)
Socialt arbejde 11672 (41%) 11663 (40%) 11220 (38%) 11114 (38%) 11120 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 4 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 13 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 814 (3%) 904 (3%) 473 (2%) 488 (2%)
Øvrige 2180 (8%) 2196 (7%) 2141 (7%) 2314 (8%) 2331 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 19.893
Medlemmer 934.566
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.912
Frivilligkoordinator 232
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.564
Lokal indflydelse 400
Motion og sundhed 2.664
Not found 75
Organisationsarbejde 2.919
PR og kommunikation 2.483
Sekretariatet 1.124
Socialt arbejde 11.120
Ældretelefon matcher 4
Ældretelefon telefonpasser 13
Ældretelefon telefonven 488
Øvrige 2.331