Kommune: Rebild
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 143
Medlemmer 2793
Frivillige % 5,1

Sammenligning af antal frivillige - Støvring-Nørager vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Støvring-Nørager

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 45 (23%) 50 (25%) 57 (25%) 44 (23%) 45 (23%)
It og teknologi 37 (19%) 26 (13%) 27 (12%) 10 (5%) 10 (5%)
Lokal indflydelse 12 (6%) 11 (6%) 8 (3%) 7 (4%) 7 (4%)
Motion og sundhed 7 (4%) 12 (6%) 12 (5%) 7 (4%) 7 (4%)
Organisationsarbejde 16 (8%) 16 (8%) 14 (6%) 14 (7%) 14 (7%)
PR og kommunikation 5 (3%) 5 (3%) 5 (2%) 5 (3%) 5 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 12 (6%) 12 (6%)
Socialt arbejde 63 (32%) 66 (33%) 93 (40%) 80 (41%) 81 (41%)
Øvrige 10 (5%) 12 (6%) 16 (7%) 16 (8%) 16 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Støvring-Nørager

D1 Nordjylland
Støvring-Nørager lokalafdeling 2019
Frivillige 143
Medlemmer 2793
Frivillige % 5,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 45
It og teknologi 10
Lokal indflydelse 7
Motion og sundhed 7
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 5
Sekretariatet 12
Socialt arbejde 81
Øvrige 16
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 13
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Billard og kegler 1
Bridge 6
Golf og petanque 1
Kreativt arbejde 3
Mad 17
Musik, litteratur og kunst 7
It og teknologi It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 2
It og teknologi, koordinator, K 1
It underviser 7
Lokal indflydelse Ældrepolitik 7
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stavgang og gåture 5
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 3
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 2
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 1
Medlem L 4
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 1
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 12
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 5
Aktiviteter med mænd 2
Besøgsven 43
Gå-med-ven 9
Hjælpende hånd 1
Integrationsaktiviteter 1
Skole og daginstitution 9
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Spiseven 18
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 4
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 9
Modtager Internt e-mail 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3254 (13%) 3516 (13%) 3544 (13%)
It og teknologi 2012 (9%) 2100 (9%) 2008 (8%) 1915 (7%) 1911 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 443 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2521 (9%) 2527 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2488 (10%) 2631 (10%) 2668 (10%) 2662 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2186 (8%) 2265 (8%) 2267 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 837 (3%)
Socialt arbejde 9989 (44%) 10588 (43%) 11224 (43%) 11441 (42%) 11472 (42%)
Øvrige 1283 (6%) 1638 (7%) 1823 (7%) 1901 (7%) 1915 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.544
It og teknologi 1.911
Lokal indflydelse 443
Motion og sundhed 2.527
Not found 14
Organisationsarbejde 2.662
PR og kommunikation 2.267
Sekretariatet 837
Socialt arbejde 11.472
Øvrige 1.915