Kommune: Rebild
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 124
Medlemmer 2980
Frivillige % 4,2

Sammenligning af antal frivillige - Støvring-Nørager vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Støvring-Nørager

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 54 (25%) 43 (23%) 33 (19%) 35 (21%) 35 (21%)
It og teknologi 25 (12%) 10 (5%) 4 (2%) 4 (2%) 4 (2%)
Lokal indflydelse 8 (4%) 7 (4%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 3 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Organisationsarbejde 13 (6%) 13 (7%) 9 (5%) 11 (6%) 11 (6%)
PR og kommunikation 5 (2%) 5 (3%) 4 (2%) 2 (1%) 2 (1%)
Sekretariatet 1 (0%) 12 (6%) 8 (5%) 7 (4%) 7 (4%)
Socialt arbejde 88 (42%) 76 (41%) 90 (51%) 79 (46%) 79 (46%)
Øvrige 15 (7%) 17 (9%) 25 (14%) 28 (16%) 28 (16%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Støvring-Nørager

D1 Nordjylland
Støvring-Nørager lokalafdeling 2021
Frivillige 124
Medlemmer 2980
Frivillige % 4,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 35
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 7
Socialt arbejde 79
Øvrige 28
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 13
Billard og kegler 1
Bridge 4
Golf og petanque 1
Kreativt arbejde 4
Mad 10
Musik, litteratur og kunst 5
It og teknologi It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 1
Medlem L 5
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 7
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 3
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 37
Gå-med-ven 6
Skole og daginstitution 21
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Spiseven 14
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 3
Booking områderedaktør D 3
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 20
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3679 (13%) 3678 (13%)
It og teknologi 1797 (7%) 1747 (7%) 1809 (6%) 1674 (6%) 1673 (6%)
Lokal indflydelse 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 407 (1%) 404 (1%)
Motion og sundhed 2259 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2623 (9%) 2615 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2487 (10%) 2579 (10%) 2787 (10%) 2801 (10%) 2787 (10%)
PR og kommunikation 2148 (9%) 2250 (8%) 2396 (8%) 2427 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 925 (3%) 948 (3%)
Socialt arbejde 10795 (44%) 11114 (42%) 11794 (41%) 12320 (42%) 12300 (42%)
Øvrige 1740 (7%) 1875 (7%) 2235 (8%) 2202 (8%) 2174 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.678
It og teknologi 1.673
Lokal indflydelse 404
Motion og sundhed 2.615
Not found 123
Organisationsarbejde 2.787
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 948
Socialt arbejde 12.300
Øvrige 2.174