Kommune: Frederikshavn og Læsø
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 113
Medlemmer 3835
Frivillige % 2,9

Sammenligning af antal frivillige - Sæby vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sæby

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 13 (9%) 14 (11%) 19 (13%) 27 (18%) 27 (17%)
It og teknologi 10 (7%) 8 (6%) 7 (5%) 4 (3%) 4 (2%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 21 (15%) 21 (16%) 16 (11%) 19 (13%) 28 (17%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (2%)
Organisationsarbejde 10 (7%) 9 (7%) 10 (7%) 10 (7%) 10 (6%)
PR og kommunikation 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 2 (1%) 2 (1%)
Sekretariatet 0 (0%) 3 (2%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Socialt arbejde 72 (51%) 64 (48%) 70 (50%) 70 (47%) 71 (44%)
Øvrige 11 (8%) 10 (8%) 13 (9%) 13 (9%) 12 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sæby

D1 Nordjylland
Sæby lokalafdeling 2021
Frivillige 113
Medlemmer 3835
Frivillige % 2,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 27
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 28
Not found 4
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 71
Øvrige 12
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 22
Bridge 2
Golf og petanque 7
Kort- og brætspil 1
Musik, litteratur og kunst 2
Turhjælper 1
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 12
Indemotion 7
Motion og sundhed, anden aktivitet 4
Motionsven i hjemmet 1
Stavgang og gåture 1
Not found Not found 4
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Besøgsven 19
Bisidder 1
Café 29
Gå-med-ven 4
Hjælpende hånd 2
Kørestolsskubber 8
Plejecenter 7
Tryghedsopkald 8
Vågetjeneste 4
Øvrige Attest af bilag L 10
Booking frivillig 5
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3049 (12%) 3297 (13%) 3598 (13%) 3676 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 1777 (7%) 1722 (7%) 1806 (6%) 1671 (6%) 1632 (6%)
Lokal indflydelse 410 (2%) 427 (2%) 431 (2%) 406 (1%) 413 (1%)
Motion og sundhed 2225 (9%) 2390 (9%) 2609 (9%) 2623 (9%) 2574 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 221 (1%)
Organisationsarbejde 2436 (10%) 2541 (10%) 2776 (10%) 2799 (10%) 2754 (10%)
PR og kommunikation 2112 (9%) 2216 (8%) 2388 (8%) 2427 (8%) 2494 (9%)
Sekretariatet 46 (0%) 849 (3%) 837 (3%) 924 (3%) 1043 (4%)
Socialt arbejde 10713 (44%) 11025 (42%) 11756 (41%) 12345 (42%) 12035 (42%)
Øvrige 1698 (7%) 1842 (7%) 2229 (8%) 2203 (8%) 2122 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.632
Lokal indflydelse 413
Motion og sundhed 2.574
Not found 221
Organisationsarbejde 2.754
PR og kommunikation 2.494
Sekretariatet 1.043
Socialt arbejde 12.035
Øvrige 2.122