Kommune: Frederikshavn og Læsø
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 111
Medlemmer 3889
Frivillige % 2,9

Sammenligning af antal frivillige - Sæby vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sæby

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 10 (8%) 13 (9%) 15 (11%) 19 (13%) 27 (18%)
It og teknologi 10 (8%) 10 (7%) 8 (6%) 7 (5%) 4 (3%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 16 (13%) 21 (15%) 21 (16%) 16 (11%) 19 (12%)
Organisationsarbejde 8 (6%) 10 (7%) 9 (7%) 10 (7%) 10 (6%)
PR og kommunikation 4 (3%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 3 (2%) 2 (1%) 2 (1%)
Socialt arbejde 71 (58%) 72 (51%) 65 (48%) 70 (50%) 75 (49%)
Øvrige 3 (2%) 11 (8%) 10 (7%) 13 (9%) 13 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sæby

D1 Nordjylland
Sæby lokalafdeling 2020
Frivillige 111
Medlemmer 3889
Frivillige % 2,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 27
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 19
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 75
Øvrige 13
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 22
Billard og kegler 1
Bridge 2
Golf og petanque 5
Kort- og brætspil 1
Musik, litteratur og kunst 2
Turhjælper 1
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 8
Indemotion 5
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Motionsven i hjemmet 1
Stavgang og gåture 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 2
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Besøgsven 20
Bisidder 1
Café 30
Gå-med-ven 4
Hjælpende hånd 2
Kørestolsskubber 9
Plejecenter 7
Tryghedsopkald 8
Vågetjeneste 5
Øvrige Attest af bilag L 10
Booking frivillig 5
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160