Kommune: Frederikshavn og Læsø
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 106
Medlemmer 3901
Frivillige % 2,7

Sammenligning af antal frivillige - Sæby vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sæby

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 13 (9%) 15 (11%) 19 (13%) 27 (18%) 27 (18%)
It og teknologi 10 (7%) 8 (6%) 7 (5%) 4 (3%) 4 (3%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 21 (15%) 21 (16%) 16 (11%) 19 (13%) 19 (13%)
Organisationsarbejde 10 (7%) 9 (7%) 10 (7%) 10 (7%) 10 (7%)
PR og kommunikation 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 2 (1%) 2 (1%)
Sekretariatet 0 (0%) 3 (2%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Socialt arbejde 72 (51%) 65 (48%) 70 (50%) 70 (47%) 70 (47%)
Øvrige 11 (8%) 10 (7%) 13 (9%) 13 (9%) 13 (9%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sæby

D1 Nordjylland
Sæby lokalafdeling 2021
Frivillige 106
Medlemmer 3901
Frivillige % 2,7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 27
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 19
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 70
Øvrige 13
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 22
Bridge 2
Golf og petanque 5
Kort- og brætspil 1
Musik, litteratur og kunst 2
Turhjælper 1
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 8
Indemotion 5
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Motionsven i hjemmet 1
Stavgang og gåture 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Besøgsven 18
Bisidder 1
Café 29
Gå-med-ven 4
Hjælpende hånd 2
Kørestolsskubber 8
Plejecenter 7
Tryghedsopkald 8
Vågetjeneste 4
Øvrige Attest af bilag L 10
Booking frivillig 5
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3679 (13%) 3678 (13%)
It og teknologi 1797 (7%) 1747 (7%) 1809 (6%) 1674 (6%) 1673 (6%)
Lokal indflydelse 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 407 (1%) 404 (1%)
Motion og sundhed 2259 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2623 (9%) 2615 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2487 (10%) 2579 (10%) 2787 (10%) 2801 (10%) 2787 (10%)
PR og kommunikation 2148 (9%) 2250 (8%) 2396 (8%) 2427 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 925 (3%) 948 (3%)
Socialt arbejde 10795 (44%) 11114 (42%) 11794 (41%) 12320 (42%) 12300 (42%)
Øvrige 1740 (7%) 1875 (7%) 2235 (8%) 2202 (8%) 2174 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.678
It og teknologi 1.673
Lokal indflydelse 404
Motion og sundhed 2.615
Not found 123
Organisationsarbejde 2.787
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 948
Socialt arbejde 12.300
Øvrige 2.174