Kommune: Frederikshavn og Læsø
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 108
Medlemmer 3835
Frivillige % 2,8

Sammenligning af antal frivillige - Sæby vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sæby

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 8 (6%) 11 (9%) 14 (10%) 15 (11%) 18 (12%)
It og teknologi 9 (7%) 10 (8%) 10 (7%) 8 (6%) 7 (5%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 15 (12%) 17 (13%) 21 (15%) 21 (15%) 20 (14%)
Organisationsarbejde 9 (7%) 9 (7%) 10 (7%) 9 (7%) 10 (7%)
PR og kommunikation 3 (2%) 4 (3%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (2%) 2 (1%)
Socialt arbejde 69 (56%) 73 (57%) 73 (51%) 66 (49%) 73 (50%)
Øvrige 9 (7%) 3 (2%) 11 (8%) 10 (7%) 12 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sæby

D1 Nordjylland
Sæby lokalafdeling 2019
Frivillige 108
Medlemmer 3835
Frivillige % 2,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 18
It og teknologi 7
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 20
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 73
Øvrige 12
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 12
Billard og kegler 1
Bridge 2
Golf og petanque 4
Kort- og brætspil 1
Musik, litteratur og kunst 2
Turhjælper 1
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 6
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 10
Indemotion 4
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Motionsven i hjemmet 1
Stavgang og gåture 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Besøgsven 20
Bisidder 1
Café 30
Gå-med-ven 3
Hjælpende hånd 2
Kørestolsskubber 9
Plejecenter 9
Tryghedsopkald 8
Vågetjeneste 5
Øvrige Attest af bilag L 10
Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1843 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 438 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2310 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 815 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11713 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.843
Lokal indflydelse 438
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.310
Sekretariatet 815
Socialt arbejde 11.713
Øvrige 2.058