Kommune: Vesthimmerland
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 70
Medlemmer 2258
Frivillige % 3,1

Sammenligning af antal frivillige - Aars vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Aars

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 3 (5%) 4 (6%) 5 (7%) 10 (7%) 10 (7%)
It og teknologi 16 (26%) 16 (24%) 17 (22%) 17 (12%) 17 (12%)
Motion og sundhed 4 (6%) 4 (6%) 4 (5%) 4 (3%) 4 (3%)
Organisationsarbejde 12 (19%) 13 (20%) 13 (17%) 11 (8%) 12 (8%)
PR og kommunikation 1 (2%) 1 (2%) 2 (3%) 2 (1%) 2 (1%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 5 (7%) 41 (30%) 44 (30%)
Socialt arbejde 23 (37%) 24 (36%) 26 (34%) 41 (30%) 45 (31%)
Øvrige 3 (5%) 4 (6%) 4 (5%) 12 (9%) 12 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Aars

D1 Nordjylland
Aars lokalafdeling 2020
Frivillige 70
Medlemmer 2258
Frivillige % 3,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 10
It og teknologi 17
Motion og sundhed 4
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 44
Socialt arbejde 45
Øvrige 12
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Bridge 1
Mad 5
It og teknologi It hjælper 4
It og teknologi, anden aktivitet 5
It på plejehjem 3
It underviser 7
Motion og sundhed Stavgang og gåture 1
Vandaktivitet 3
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle D 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 2
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 44
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 7
Aktiviteter med mænd 3
Besøgsven 6
Bisidder 3
Café 9
Hjælpende hånd 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 12
Tryghedsopkald 8
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160