Kommune: Vesthimmerland
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 71
Medlemmer 2277
Frivillige % 3,1

Sammenligning af antal frivillige - Aars vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Aars

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 3 (5%) 4 (6%) 5 (7%) 10 (7%) 10 (7%)
It og teknologi 16 (26%) 16 (24%) 17 (22%) 17 (12%) 17 (12%)
Motion og sundhed 4 (6%) 4 (6%) 4 (5%) 4 (3%) 4 (3%)
Organisationsarbejde 12 (19%) 13 (20%) 13 (17%) 11 (8%) 11 (7%)
PR og kommunikation 1 (2%) 1 (2%) 2 (3%) 2 (1%) 2 (1%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 5 (7%) 41 (30%) 45 (31%)
Socialt arbejde 23 (37%) 24 (36%) 26 (34%) 41 (30%) 46 (31%)
Øvrige 3 (5%) 4 (6%) 4 (5%) 12 (9%) 12 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Aars

D1 Nordjylland
Aars lokalafdeling 2020
Frivillige 71
Medlemmer 2277
Frivillige % 3,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 10
It og teknologi 17
Motion og sundhed 4
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 45
Socialt arbejde 46
Øvrige 12
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Bridge 1
Mad 5
It og teknologi It hjælper 4
It og teknologi, anden aktivitet 5
It på plejehjem 3
It underviser 7
Motion og sundhed Stavgang og gåture 1
Vandaktivitet 3
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle D 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 2
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 45
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 7
Aktiviteter med mænd 4
Besøgsven 6
Bisidder 3
Café 10
Hjælpende hånd 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 11
Tryghedsopkald 8
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3343 (13%) 3610 (13%) 3662 (12%)
It og teknologi 1859 (8%) 1799 (7%) 1749 (7%) 1811 (6%) 1786 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 434 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2628 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 110 (0%) 2033 (7%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2582 (10%) 2791 (10%) 2853 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2251 (8%) 2399 (8%) 2408 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 856 (3%)
Socialt arbejde 10113 (43%) 10809 (44%) 11127 (42%) 11822 (41%) 12275 (39%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2184 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.662
It og teknologi 1.786
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.628
Not found 2.033
Organisationsarbejde 2.853
PR og kommunikation 2.408
Sekretariatet 856
Socialt arbejde 12.275
Øvrige 2.184