Kommune: Vesthimmerland
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 71
Medlemmer 2274
Frivillige % 3,1

Sammenligning af antal frivillige - Aars vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Aars

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 5 (7%) 10 (7%) 9 (6%) 11 (8%) 11 (8%)
It og teknologi 17 (23%) 17 (12%) 17 (12%) 13 (9%) 13 (9%)
Motion og sundhed 4 (5%) 4 (3%) 5 (4%) 4 (3%) 4 (3%)
Organisationsarbejde 12 (16%) 10 (7%) 10 (7%) 10 (7%) 10 (7%)
PR og kommunikation 2 (3%) 2 (1%) 2 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Sekretariatet 5 (7%) 41 (30%) 41 (29%) 43 (30%) 43 (30%)
Socialt arbejde 26 (35%) 41 (30%) 44 (31%) 50 (35%) 50 (35%)
Øvrige 4 (5%) 12 (9%) 12 (9%) 12 (8%) 12 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Aars

D1 Nordjylland
Aars lokalafdeling 2022
Frivillige 71
Medlemmer 2274
Frivillige % 3,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 11
It og teknologi 13
Motion og sundhed 4
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 1
Sekretariatet 43
Socialt arbejde 50
Øvrige 12
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 5
Bridge 1
Mad 2
Musik, litteratur og kunst 3
It og teknologi It hjælper 4
It og teknologi, anden aktivitet 4
It på plejehjem 1
It underviser 6
Motion og sundhed Stavgang og gåture 1
Vandaktivitet 3
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 43
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 7
Aktiviteter med mænd 4
Besøgsven 12
Bisidder 5
Café 12
Hjælpende hånd 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 10
Tryghedsopkald 9
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141