Kommune: Vesthimmerland
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 70
Medlemmer 2298
Frivillige % 3

Sammenligning af antal frivillige - Aars vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Aars

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 5 (7%) 10 (7%) 9 (6%) 10 (7%) 8 (6%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 17 (23%) 17 (12%) 17 (12%) 13 (9%) 12 (8%)
Motion og sundhed 4 (5%) 4 (3%) 5 (4%) 4 (3%) 4 (3%)
Organisationsarbejde 12 (16%) 10 (7%) 10 (7%) 10 (7%) 11 (8%)
PR og kommunikation 2 (3%) 2 (1%) 2 (1%) 1 (1%) 2 (1%)
Sekretariatet 5 (7%) 40 (29%) 41 (29%) 43 (30%) 44 (30%)
Socialt arbejde 26 (35%) 41 (30%) 44 (31%) 50 (34%) 49 (34%)
Øvrige 4 (5%) 12 (9%) 13 (9%) 13 (9%) 14 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Aars

D1 Nordjylland
Aars lokalafdeling 2022
Frivillige 70
Medlemmer 2298
Frivillige % 3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 8
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 12
Motion og sundhed 4
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 44
Socialt arbejde 49
Øvrige 14
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Mad 2
Musik, litteratur og kunst 2
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It hjælper 3
It og teknologi, anden aktivitet 4
It på plejehjem 1
It underviser 6
Motion og sundhed Stavgang og gåture 1
Vandaktivitet 3
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 44
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 7
Aktiviteter med mænd 4
Besøgsven 10
Bisidder 5
Café 11
Hjælpende hånd 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 9
Sorg- og livsmodsgruppe 2
Tryghedsopkald 9
Vågetjeneste 2
Øvrige Attest af bilag L 8
Booking frivillig 6
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3257 (13%) 3559 (13%) 3666 (12%) 3733 (13%) 3877 (13%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 236 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 3 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1703 (7%) 1782 (6%) 1678 (6%) 1633 (6%) 1586 (5%)
Lokal indflydelse 419 (2%) 422 (1%) 404 (1%) 416 (1%) 412 (1%)
Motion og sundhed 2358 (9%) 2571 (9%) 2625 (9%) 2589 (9%) 2641 (9%)
Organisationsarbejde 2516 (10%) 2742 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2893 (10%)
PR og kommunikation 2191 (8%) 2366 (8%) 2426 (8%) 2466 (8%) 2472 (8%)
Sekretariatet 849 (3%) 839 (3%) 920 (3%) 1025 (4%) 1073 (4%)
Socialt arbejde 10924 (42%) 11683 (41%) 11674 (40%) 11240 (38%) 11080 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 7 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 10 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 0 (0%) 815 (3%) 906 (3%) 727 (2%)
Øvrige 1771 (7%) 2180 (8%) 2192 (7%) 2139 (7%) 2240 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.877
Frivilligkoordinator 236
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.586
Lokal indflydelse 412
Motion og sundhed 2.641
Organisationsarbejde 2.893
PR og kommunikation 2.472
Sekretariatet 1.073
Socialt arbejde 11.080
Ældretelefon matcher 7
Ældretelefon telefonpasser 10
Ældretelefon telefonven 727
Øvrige 2.240