Kommune: Randers
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 213
Medlemmer 11426
Frivillige % 1,9

Sammenligning af antal frivillige - Randers-Nørhald-Langå vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Randers-Nørhald-Langå

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 20 (10%) 27 (12%) 29 (12%) 30 (11%) 30 (11%)
It og teknologi 15 (8%) 20 (9%) 22 (9%) 22 (8%) 22 (8%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 2 (1%) 3 (1%) 3 (1%) 3 (1%)
Motion og sundhed 29 (15%) 35 (15%) 34 (14%) 39 (15%) 39 (15%)
Organisationsarbejde 11 (6%) 11 (5%) 12 (5%) 14 (5%) 14 (5%)
PR og kommunikation 10 (5%) 11 (5%) 11 (4%) 10 (4%) 10 (4%)
Socialt arbejde 106 (54%) 119 (52%) 133 (53%) 134 (51%) 133 (51%)
Øvrige 3 (2%) 4 (2%) 6 (2%) 10 (4%) 10 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Randers-Nørhald-Langå

D3 Midt-Øst Jylland
Randers-Nørhald-Langå lokalafdeling 2019
Frivillige 213
Medlemmer 11426
Frivillige % 1,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 30
It og teknologi 22
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 39
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 10
Socialt arbejde 133
Øvrige 10
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 19
Bridge 6
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 1
Mad 2
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It cafe 2
It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 3
It på plejehjem 4
It underviser 14
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 2
Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 9
Indemotion 2
Motion og sundhed, anden aktivitet 6
Motion og sundhed, koordinator, K 1
Motionsven i hjemmet 14
Stavgang og gåture 13
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 2
Dirigent 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 2
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 2
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 2
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad redaktion 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 8
PR og kommunikation, koordinator, K 2
Webmaster L 2
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 10
Besøgsven 84
Bisidder 10
Café 7
Hjælpende hånd 3
Plejecenter 10
Skole og daginstitution 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 5
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Spiseven 13
Tryghedsopkald 8
Vejledning 2
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 3
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 1
Børneattest 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3254 (13%) 3516 (13%) 3544 (13%)
It og teknologi 2012 (9%) 2100 (9%) 2008 (8%) 1915 (7%) 1911 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 443 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2521 (9%) 2527 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2488 (10%) 2631 (10%) 2668 (10%) 2662 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2186 (8%) 2265 (8%) 2267 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 837 (3%)
Socialt arbejde 9989 (44%) 10588 (43%) 11224 (43%) 11441 (42%) 11472 (42%)
Øvrige 1283 (6%) 1638 (7%) 1823 (7%) 1901 (7%) 1915 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.544
It og teknologi 1.911
Lokal indflydelse 443
Motion og sundhed 2.527
Not found 14
Organisationsarbejde 2.662
PR og kommunikation 2.267
Sekretariatet 837
Socialt arbejde 11.472
Øvrige 1.915