Kommune: Randers
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 233
Medlemmer 12888
Frivillige % 1,8

Sammenligning af antal frivillige - Randers vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Randers

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 30 (11%) 27 (9%) 31 (11%) 38 (12%) 37 (11%)
Frivilligkoordinator 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 18 (6%) 22 (7%) 19 (6%) 19 (6%) 18 (6%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 3 (1%) 3 (1%)
Motion og sundhed 46 (16%) 51 (16%) 54 (18%) 59 (18%) 60 (18%)
Organisationsarbejde 15 (5%) 17 (6%) 16 (5%) 16 (5%) 16 (5%)
PR og kommunikation 10 (4%) 19 (6%) 24 (8%) 26 (8%) 26 (8%)
Sekretariatet 2 (1%) 12 (4%) 12 (4%) 13 (4%) 13 (4%)
Socialt arbejde 139 (49%) 134 (43%) 115 (39%) 127 (39%) 128 (39%)
Øvrige 19 (7%) 24 (8%) 19 (6%) 23 (7%) 23 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Randers

D3 Midt-Øst Jylland
Randers lokalafdeling 2023
Frivillige 233
Medlemmer 12888
Frivillige % 1,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 37
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 18
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 60
Organisationsarbejde 16
PR og kommunikation 26
Sekretariatet 13
Socialt arbejde 128
Øvrige 23
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 28
Bridge 6
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 1
Mad 1
Musik, litteratur og kunst 1
Sprogundervisning 1
Ture og rejser planlægning 3
Turhjælper 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 4
It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 4
It på plejehjem 2
It underviser 5
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse, anden aktivitet, K 1
Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 8
Indemotion 5
Motion og sundhed, anden aktivitet 16
Motion og sundhed, koordinator, K 1
Motionsven i hjemmet 1
Stavgang og gåture 36
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer K 2
Kasserer L 2
Kontorfrivillig 3
L-LISTE 6
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 9
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 18
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Redaktør sociale medier 3
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 13
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 11
Besøgsven 81
Bisidder 10
Café 12
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 2
Plejecenter 5
Socialt arbejde, anden aktivitet 7
Sorg- og livsmodsgruppe 3
Spiseven 3
Tryghedsopkald 13
Vejledning 2
Øvrige Attest af bilag L 5
Booking frivillig 19
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.893
Medlemmer 934.566
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3558 (13%) 3668 (12%) 3735 (13%) 3904 (13%) 3912 (13%)
Frivilligkoordinator 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 234 (1%) 232 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1780 (6%) 1679 (6%) 1634 (6%) 1562 (5%) 1564 (5%)
Lokal indflydelse 421 (1%) 403 (1%) 415 (1%) 402 (1%) 400 (1%)
Motion og sundhed 2567 (9%) 2621 (9%) 2585 (9%) 2662 (9%) 2664 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 55 (0%) 75 (0%)
Organisationsarbejde 2738 (10%) 2798 (10%) 2819 (10%) 2915 (10%) 2919 (10%)
PR og kommunikation 2364 (8%) 2424 (8%) 2464 (8%) 2471 (8%) 2483 (8%)
Sekretariatet 837 (3%) 918 (3%) 1023 (4%) 1118 (4%) 1124 (4%)
Socialt arbejde 11672 (41%) 11663 (40%) 11220 (38%) 11114 (38%) 11120 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 4 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 13 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 814 (3%) 904 (3%) 473 (2%) 488 (2%)
Øvrige 2180 (8%) 2196 (7%) 2141 (7%) 2314 (8%) 2331 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 19.893
Medlemmer 934.566
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.912
Frivilligkoordinator 232
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.564
Lokal indflydelse 400
Motion og sundhed 2.664
Not found 75
Organisationsarbejde 2.919
PR og kommunikation 2.483
Sekretariatet 1.124
Socialt arbejde 11.120
Ældretelefon matcher 4
Ældretelefon telefonpasser 13
Ældretelefon telefonven 488
Øvrige 2.331