Kommune: Randers
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 231
Medlemmer 11860
Frivillige % 1,9

Sammenligning af antal frivillige - Randers-Nørhald-Langå vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Randers-Nørhald-Langå

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 20 (10%) 25 (11%) 27 (11%) 28 (11%) 31 (11%)
It og teknologi 15 (8%) 20 (9%) 22 (9%) 22 (9%) 23 (8%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 2 (1%) 3 (1%) 3 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 29 (15%) 33 (15%) 32 (13%) 37 (14%) 44 (15%)
Organisationsarbejde 11 (6%) 11 (5%) 12 (5%) 14 (5%) 15 (5%)
PR og kommunikation 10 (5%) 10 (5%) 11 (5%) 10 (4%) 10 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (1%)
Socialt arbejde 105 (54%) 116 (52%) 131 (54%) 132 (52%) 145 (50%)
Øvrige 3 (2%) 4 (2%) 6 (2%) 10 (4%) 17 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Randers-Nørhald-Langå

D3 Midt-Øst Jylland
Randers-Nørhald-Langå lokalafdeling 2019
Frivillige 231
Medlemmer 11860
Frivillige % 1,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 31
It og teknologi 23
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 44
Organisationsarbejde 15
PR og kommunikation 10
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 145
Øvrige 17
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 20
Bridge 6
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 1
Mad 2
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It cafe 2
It hjælper 3
It og teknologi, anden aktivitet 3
It på plejehjem 4
It underviser 13
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse, anden aktivitet, K 1
Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 10
Indemotion 3
Motion og sundhed, anden aktivitet 5
Motion og sundhed, koordinator, K 1
Motionsven i hjemmet 16
Stavgang og gåture 16
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 2
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 6
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 3
Lokalt blad redaktion 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 7
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Redaktør sociale medier 3
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 14
Besøgsven 95
Bisidder 11
Café 9
Hjælpende hånd 3
Plejecenter 6
Skole og daginstitution 4
Socialt arbejde, anden aktivitet 8
Spiseven 12
Tryghedsopkald 10
Vejledning 2
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 11
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 2
Børneattest 4
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2554 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3580 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1899 (8%) 1824 (7%) 1750 (7%) 1828 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 428 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2582 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 133 (0%)
Organisationsarbejde 2431 (11%) 2465 (10%) 2529 (10%) 2588 (10%) 2771 (10%)
PR og kommunikation 1944 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2359 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 799 (3%)
Socialt arbejde 9798 (44%) 10304 (43%) 10915 (44%) 11149 (42%) 11798 (42%)
Øvrige 1264 (6%) 1624 (7%) 1798 (7%) 1878 (7%) 2115 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.580
It og teknologi 1.828
Lokal indflydelse 428
Motion og sundhed 2.582
Not found 133
Organisationsarbejde 2.771
PR og kommunikation 2.359
Sekretariatet 799
Socialt arbejde 11.798
Øvrige 2.115