Kommune: Randers
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 218
Medlemmer 12425
Frivillige % 1,8

Sammenligning af antal frivillige - Randers-Nørhald-Langå vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Randers-Nørhald-Langå

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 26 (11%) 28 (11%) 30 (11%) 27 (9%) 30 (10%)
It og teknologi 22 (9%) 22 (9%) 21 (7%) 22 (7%) 21 (7%)
Lokal indflydelse 3 (1%) 3 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 31 (13%) 38 (15%) 46 (16%) 50 (16%) 54 (18%)
Organisationsarbejde 12 (5%) 14 (6%) 15 (5%) 17 (6%) 17 (6%)
PR og kommunikation 11 (5%) 10 (4%) 10 (4%) 19 (6%) 20 (7%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 2 (1%) 12 (4%) 12 (4%)
Socialt arbejde 122 (52%) 125 (50%) 140 (49%) 136 (44%) 125 (41%)
Øvrige 7 (3%) 11 (4%) 19 (7%) 24 (8%) 23 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Randers-Nørhald-Langå

D3 Midt-Øst Jylland
Randers-Nørhald-Langå lokalafdeling 2021
Frivillige 218
Medlemmer 12425
Frivillige % 1,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 30
It og teknologi 21
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 54
Organisationsarbejde 17
PR og kommunikation 20
Sekretariatet 12
Socialt arbejde 125
Øvrige 23
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 22
Bridge 6
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 1
Mad 1
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It cafe 4
It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 3
It på plejehjem 3
It underviser 8
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse, anden aktivitet, K 1
Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 10
Indemotion 2
Motion og sundhed, anden aktivitet 6
Motion og sundhed, koordinator, K 1
Motionsven i hjemmet 17
Stavgang og gåture 27
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 2
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 5
L-LISTE 6
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 4
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 16
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Redaktør sociale medier 3
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 12
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 12
Besøgsven 74
Bisidder 11
Café 12
Hjælpende hånd 3
Plejecenter 5
Skole og daginstitution 4
Socialt arbejde, anden aktivitet 7
Spiseven 7
Tryghedsopkald 13
Vejledning 2
Øvrige Attest af bilag L 4
Booking frivillig 17
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 2
Børneattest 4
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3049 (12%) 3297 (13%) 3598 (13%) 3676 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 1777 (7%) 1722 (7%) 1806 (6%) 1671 (6%) 1632 (6%)
Lokal indflydelse 410 (2%) 427 (2%) 431 (2%) 406 (1%) 413 (1%)
Motion og sundhed 2225 (9%) 2390 (9%) 2609 (9%) 2623 (9%) 2574 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 221 (1%)
Organisationsarbejde 2436 (10%) 2541 (10%) 2776 (10%) 2799 (10%) 2754 (10%)
PR og kommunikation 2112 (9%) 2216 (8%) 2388 (8%) 2427 (8%) 2494 (9%)
Sekretariatet 46 (0%) 849 (3%) 837 (3%) 924 (3%) 1043 (4%)
Socialt arbejde 10713 (44%) 11025 (42%) 11756 (41%) 12345 (42%) 12035 (42%)
Øvrige 1698 (7%) 1842 (7%) 2229 (8%) 2203 (8%) 2122 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.632
Lokal indflydelse 413
Motion og sundhed 2.574
Not found 221
Organisationsarbejde 2.754
PR og kommunikation 2.494
Sekretariatet 1.043
Socialt arbejde 12.035
Øvrige 2.122