Kommune: Randers
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 238
Medlemmer 12264
Frivillige % 1,9

Sammenligning af antal frivillige - Randers-Nørhald-Langå vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Randers-Nørhald-Langå

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 24 (12%) 26 (11%) 28 (11%) 30 (11%) 19 (6%)
It og teknologi 19 (9%) 22 (9%) 22 (9%) 21 (7%) 22 (7%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 3 (1%) 3 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 31 (15%) 31 (13%) 38 (15%) 46 (16%) 46 (15%)
Organisationsarbejde 11 (5%) 12 (5%) 14 (6%) 15 (5%) 17 (6%)
PR og kommunikation 10 (5%) 11 (5%) 10 (4%) 10 (4%) 10 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (1%) 10 (3%)
Socialt arbejde 105 (51%) 124 (53%) 127 (50%) 141 (49%) 156 (51%)
Øvrige 4 (2%) 6 (3%) 10 (4%) 18 (6%) 22 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Randers-Nørhald-Langå

D3 Midt-Øst Jylland
Randers-Nørhald-Langå lokalafdeling 2020
Frivillige 238
Medlemmer 12264
Frivillige % 1,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 19
It og teknologi 22
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 46
Organisationsarbejde 17
PR og kommunikation 10
Sekretariatet 10
Socialt arbejde 156
Øvrige 22
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 9
Bridge 6
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 1
Mad 2
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It cafe 4
It hjælper 6
It og teknologi, anden aktivitet 2
It på plejehjem 4
It underviser 8
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse, anden aktivitet, K 1
Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 9
Indemotion 2
Motion og sundhed, anden aktivitet 6
Motion og sundhed, koordinator, K 1
Motionsven i hjemmet 17
Stavgang og gåture 19
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 2
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 6
L-LISTE 5
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 3
Lokalt blad redaktion 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 7
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Redaktør sociale medier 3
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 10
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 16
Besøgsven 100
Bisidder 11
Café 11
Hjælpende hånd 2
Plejecenter 5
Skole og daginstitution 4
Socialt arbejde, anden aktivitet 8
Spiseven 11
Tryghedsopkald 13
Vejledning 2
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 16
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 2
Børneattest 4
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.470
Medlemmer 901.260
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3610 (13%) 3679 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1763 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 424 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2633 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 115 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2798 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2458 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 905 (3%)
Socialt arbejde 10111 (43%) 10805 (44%) 11124 (42%) 11819 (41%) 14119 (45%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2234 (8%) 2195 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.470
Medlemmer 901.260
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.679
It og teknologi 1.763
Lokal indflydelse 424
Motion og sundhed 2.633
Not found 115
Organisationsarbejde 2.798
PR og kommunikation 2.458
Sekretariatet 905
Socialt arbejde 14.119
Øvrige 2.195