Kommune: Randers
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 225
Medlemmer 12342
Frivillige % 1,8

Sammenligning af antal frivillige - Randers-Nørhald-Langå vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Randers-Nørhald-Langå

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 24 (12%) 26 (11%) 28 (11%) 30 (11%) 28 (9%)
It og teknologi 19 (9%) 22 (9%) 22 (9%) 21 (7%) 21 (7%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 3 (1%) 3 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 31 (15%) 31 (13%) 38 (15%) 46 (16%) 47 (16%)
Organisationsarbejde 11 (5%) 12 (5%) 14 (6%) 15 (5%) 17 (6%)
PR og kommunikation 10 (5%) 11 (5%) 10 (4%) 10 (4%) 18 (6%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (1%) 11 (4%)
Socialt arbejde 105 (51%) 124 (53%) 127 (50%) 141 (49%) 134 (45%)
Øvrige 4 (2%) 6 (3%) 10 (4%) 18 (6%) 22 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Randers-Nørhald-Langå

D3 Midt-Øst Jylland
Randers-Nørhald-Langå lokalafdeling 2020
Frivillige 225
Medlemmer 12342
Frivillige % 1,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 28
It og teknologi 21
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 47
Organisationsarbejde 17
PR og kommunikation 18
Sekretariatet 11
Socialt arbejde 134
Øvrige 22
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 18
Bridge 6
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 1
Mad 2
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It cafe 4
It hjælper 4
It og teknologi, anden aktivitet 3
It på plejehjem 4
It underviser 8
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse, anden aktivitet, K 1
Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 10
Indemotion 2
Motion og sundhed, anden aktivitet 5
Motion og sundhed, koordinator, K 1
Motionsven i hjemmet 17
Stavgang og gåture 20
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 2
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 6
L-LISTE 5
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 3
Lokalt blad redaktion 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 15
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Redaktør sociale medier 3
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 11
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 15
Besøgsven 80
Bisidder 12
Café 12
Hjælpende hånd 3
Plejecenter 5
Skole og daginstitution 4
Socialt arbejde, anden aktivitet 7
Spiseven 8
Tryghedsopkald 12
Vejledning 2
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 16
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 2
Børneattest 4
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160