Kommune: Randers
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 223
Medlemmer 12045
Frivillige % 1,9

Sammenligning af antal frivillige - Randers-Nørhald-Langå vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Randers-Nørhald-Langå

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 20 (10%) 25 (11%) 27 (11%) 28 (11%) 32 (11%)
It og teknologi 15 (8%) 20 (9%) 22 (9%) 22 (9%) 20 (7%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 2 (1%) 3 (1%) 3 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 29 (15%) 33 (15%) 32 (13%) 37 (14%) 45 (16%)
Organisationsarbejde 11 (6%) 11 (5%) 12 (5%) 14 (5%) 15 (5%)
PR og kommunikation 10 (5%) 10 (5%) 11 (5%) 10 (4%) 10 (4%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (1%)
Socialt arbejde 105 (54%) 116 (52%) 131 (54%) 132 (52%) 138 (49%)
Øvrige 3 (2%) 4 (2%) 6 (2%) 10 (4%) 17 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Randers-Nørhald-Langå

D3 Midt-Øst Jylland
Randers-Nørhald-Langå lokalafdeling 2019
Frivillige 223
Medlemmer 12045
Frivillige % 1,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 32
It og teknologi 20
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 45
Organisationsarbejde 15
PR og kommunikation 10
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 138
Øvrige 17
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 21
Bridge 6
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 1
Mad 2
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It cafe 4
It hjælper 4
It og teknologi, anden aktivitet 2
It på plejehjem 4
It underviser 8
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse, anden aktivitet, K 1
Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 10
Indemotion 2
Motion og sundhed, anden aktivitet 6
Motion og sundhed, koordinator, K 1
Motionsven i hjemmet 17
Stavgang og gåture 16
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 2
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 6
L-LISTE 5
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 3
Lokalt blad redaktion 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 7
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Redaktør sociale medier 3
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 17
Besøgsven 84
Bisidder 10
Café 11
Hjælpende hånd 3
Plejecenter 6
Skole og daginstitution 4
Socialt arbejde, anden aktivitet 8
Spiseven 11
Tryghedsopkald 13
Vejledning 2
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 11
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 2
Børneattest 4
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.130
Medlemmer 883.117
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2552 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3604 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1898 (8%) 1823 (7%) 1749 (7%) 1810 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 434 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2588 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 97 (0%)
Organisationsarbejde 2429 (11%) 2465 (10%) 2526 (10%) 2583 (10%) 2792 (10%)
PR og kommunikation 1943 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2389 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 838 (3%) 835 (3%)
Socialt arbejde 9784 (44%) 10298 (43%) 10907 (44%) 11139 (42%) 11849 (41%)
Øvrige 1238 (6%) 1596 (7%) 1794 (7%) 1878 (7%) 2227 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.130
Medlemmer 883.117
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.604
It og teknologi 1.810
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.588
Not found 97
Organisationsarbejde 2.792
PR og kommunikation 2.389
Sekretariatet 835
Socialt arbejde 11.849
Øvrige 2.227