Kommune: Randers
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 213
Medlemmer 12702
Frivillige % 1,7

Sammenligning af antal frivillige - Randers-Nørhald-Langå vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Randers-Nørhald-Langå

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 28 (11%) 30 (11%) 27 (9%) 31 (11%) 31 (11%)
It og teknologi 19 (8%) 18 (6%) 22 (7%) 19 (6%) 19 (7%)
Lokal indflydelse 3 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 38 (15%) 46 (16%) 51 (16%) 54 (18%) 53 (18%)
Organisationsarbejde 14 (6%) 15 (5%) 17 (6%) 16 (5%) 16 (5%)
PR og kommunikation 10 (4%) 10 (4%) 19 (6%) 24 (8%) 24 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 2 (1%) 12 (4%) 12 (4%) 12 (4%)
Socialt arbejde 125 (50%) 140 (50%) 135 (44%) 116 (40%) 116 (40%)
Øvrige 11 (4%) 19 (7%) 24 (8%) 19 (6%) 19 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Randers-Nørhald-Langå

D3 Midt-Øst Jylland
Randers-Nørhald-Langå lokalafdeling 2022
Frivillige 213
Medlemmer 12702
Frivillige % 1,7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 31
It og teknologi 19
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 53
Organisationsarbejde 16
PR og kommunikation 24
Sekretariatet 12
Socialt arbejde 116
Øvrige 19
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 22
Bridge 6
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 1
Mad 2
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It cafe 4
It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 4
It på plejehjem 3
It underviser 6
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse, anden aktivitet, K 1
Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 7
Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 11
Motion og sundhed, koordinator, K 1
Motionsven i hjemmet 12
Stavgang og gåture 28
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 4
L-LISTE 5
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 4
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 20
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Redaktør sociale medier 3
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 12
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 12
Besøgsven 68
Bisidder 11
Café 12
Hjælpende hånd 3
Plejecenter 5
Socialt arbejde, anden aktivitet 10
Spiseven 4
Tryghedsopkald 12
Vejledning 2
Øvrige Attest af bilag L 4
Booking frivillig 16
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141