Kommune: Randers
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 227
Medlemmer 12497
Frivillige % 1,8

Sammenligning af antal frivillige - Randers-Nørhald-Langå vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Randers-Nørhald-Langå

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 26 (11%) 28 (11%) 30 (11%) 27 (9%) 27 (9%)
It og teknologi 22 (9%) 22 (9%) 21 (7%) 22 (7%) 22 (7%)
Lokal indflydelse 3 (1%) 3 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 31 (13%) 38 (15%) 46 (16%) 49 (16%) 49 (16%)
Organisationsarbejde 12 (5%) 14 (6%) 15 (5%) 17 (6%) 17 (6%)
PR og kommunikation 11 (5%) 10 (4%) 10 (4%) 19 (6%) 19 (6%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 2 (1%) 12 (4%) 12 (4%)
Socialt arbejde 124 (53%) 127 (50%) 141 (49%) 136 (44%) 134 (44%)
Øvrige 6 (3%) 10 (4%) 18 (6%) 23 (7%) 23 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Randers-Nørhald-Langå

D3 Midt-Øst Jylland
Randers-Nørhald-Langå lokalafdeling 2021
Frivillige 227
Medlemmer 12497
Frivillige % 1,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 27
It og teknologi 22
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 49
Organisationsarbejde 17
PR og kommunikation 19
Sekretariatet 12
Socialt arbejde 134
Øvrige 23
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 18
Bridge 6
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 1
Mad 1
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It cafe 4
It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 3
It på plejehjem 4
It underviser 8
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse, anden aktivitet, K 1
Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 10
Indemotion 2
Motion og sundhed, anden aktivitet 6
Motion og sundhed, koordinator, K 1
Motionsven i hjemmet 17
Stavgang og gåture 21
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 2
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 6
L-LISTE 5
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 3
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 16
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Redaktør sociale medier 3
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 12
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 15
Besøgsven 79
Bisidder 12
Café 12
Hjælpende hånd 3
Plejecenter 5
Skole og daginstitution 4
Socialt arbejde, anden aktivitet 7
Spiseven 9
Tryghedsopkald 12
Vejledning 2
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 17
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 2
Børneattest 4
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3679 (13%) 3678 (13%)
It og teknologi 1797 (7%) 1747 (7%) 1809 (6%) 1674 (6%) 1673 (6%)
Lokal indflydelse 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 407 (1%) 404 (1%)
Motion og sundhed 2259 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2623 (9%) 2615 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2487 (10%) 2579 (10%) 2787 (10%) 2801 (10%) 2787 (10%)
PR og kommunikation 2148 (9%) 2250 (8%) 2396 (8%) 2427 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 925 (3%) 948 (3%)
Socialt arbejde 10795 (44%) 11114 (42%) 11794 (41%) 12320 (42%) 12300 (42%)
Øvrige 1740 (7%) 1875 (7%) 2235 (8%) 2202 (8%) 2174 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.678
It og teknologi 1.673
Lokal indflydelse 404
Motion og sundhed 2.615
Not found 123
Organisationsarbejde 2.787
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 948
Socialt arbejde 12.300
Øvrige 2.174