Kommune: Randers
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 219
Medlemmer 11622
Frivillige % 1,9

Sammenligning af antal frivillige - Randers-Nørhald-Langå vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Randers-Nørhald-Langå

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 20 (10%) 27 (12%) 29 (12%) 30 (11%) 31 (11%)
It og teknologi 15 (8%) 20 (9%) 22 (9%) 22 (8%) 23 (8%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 2 (1%) 3 (1%) 3 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 29 (15%) 35 (15%) 34 (14%) 39 (15%) 42 (16%)
Organisationsarbejde 11 (6%) 11 (5%) 12 (5%) 14 (5%) 15 (6%)
PR og kommunikation 10 (5%) 11 (5%) 11 (4%) 10 (4%) 9 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (1%)
Socialt arbejde 106 (54%) 119 (52%) 133 (53%) 134 (51%) 133 (49%)
Øvrige 3 (2%) 4 (2%) 6 (2%) 10 (4%) 14 (5%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Randers-Nørhald-Langå

D3 Midt-Øst Jylland
Randers-Nørhald-Langå lokalafdeling 2019
Frivillige 219
Medlemmer 11622
Frivillige % 1,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 31
It og teknologi 23
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 42
Organisationsarbejde 15
PR og kommunikation 9
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 133
Øvrige 14
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 20
Bridge 6
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 1
Mad 2
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It cafe 2
It hjælper 3
It og teknologi, anden aktivitet 3
It på plejehjem 4
It underviser 13
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 10
Indemotion 3
Motion og sundhed, anden aktivitet 5
Motion og sundhed, koordinator, K 1
Motionsven i hjemmet 16
Stavgang og gåture 14
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 2
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 6
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad redaktion 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 7
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 11
Besøgsven 85
Bisidder 11
Café 9
Hjælpende hånd 3
Plejecenter 6
Skole og daginstitution 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 8
Spiseven 14
Tryghedsopkald 9
Vejledning 2
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 9
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 2
Børneattest 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3672 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1844 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 440 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2308 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 819 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11723 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.672
It og teknologi 1.844
Lokal indflydelse 440
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.308
Sekretariatet 819
Socialt arbejde 11.723
Øvrige 2.058