Kommune: Randers
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 232
Medlemmer 12837
Frivillige % 1,8

Sammenligning af antal frivillige - Randers-Nørhald-Langå vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Randers-Nørhald-Langå

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 28 (11%) 30 (11%) 27 (9%) 31 (11%) 38 (12%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 19 (8%) 18 (6%) 22 (7%) 19 (6%) 18 (6%)
Lokal indflydelse 3 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 37 (15%) 46 (16%) 51 (16%) 54 (18%) 70 (22%)
Organisationsarbejde 14 (6%) 15 (5%) 17 (6%) 16 (5%) 16 (5%)
PR og kommunikation 10 (4%) 10 (4%) 19 (6%) 24 (8%) 27 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 2 (1%) 12 (4%) 12 (4%) 13 (4%)
Socialt arbejde 125 (51%) 139 (49%) 134 (43%) 115 (39%) 116 (36%)
Øvrige 11 (4%) 19 (7%) 24 (8%) 19 (6%) 23 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Randers-Nørhald-Langå

D3 Midt-Øst Jylland
Randers-Nørhald-Langå lokalafdeling 2022
Frivillige 232
Medlemmer 12837
Frivillige % 1,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 38
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 18
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 70
Organisationsarbejde 16
PR og kommunikation 27
Sekretariatet 13
Socialt arbejde 116
Øvrige 23
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 27
Bridge 6
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 1
Mad 2
Musik, litteratur og kunst 1
Ture og rejser planlægning 3
Turhjælper 2
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 4
It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 4
It på plejehjem 3
It underviser 5
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse, anden aktivitet, K 1
Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 9
Indemotion 6
Motion og sundhed, anden aktivitet 14
Motion og sundhed, koordinator, K 1
Motionsven i hjemmet 11
Stavgang og gåture 35
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 3
L-LISTE 5
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 8
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 20
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Redaktør sociale medier 3
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 13
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 13
Besøgsven 64
Bisidder 11
Café 14
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 4
Plejecenter 5
Socialt arbejde, anden aktivitet 9
Spiseven 4
Tryghedsopkald 12
Vejledning 2
Øvrige Attest af bilag L 4
Booking frivillig 19
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3257 (13%) 3559 (13%) 3666 (12%) 3733 (13%) 3877 (13%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 236 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 3 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1703 (7%) 1782 (6%) 1678 (6%) 1633 (6%) 1586 (5%)
Lokal indflydelse 419 (2%) 422 (1%) 404 (1%) 416 (1%) 412 (1%)
Motion og sundhed 2358 (9%) 2571 (9%) 2625 (9%) 2589 (9%) 2641 (9%)
Organisationsarbejde 2516 (10%) 2742 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2893 (10%)
PR og kommunikation 2191 (8%) 2366 (8%) 2426 (8%) 2466 (8%) 2472 (8%)
Sekretariatet 849 (3%) 839 (3%) 920 (3%) 1025 (4%) 1073 (4%)
Socialt arbejde 10924 (42%) 11683 (41%) 11674 (40%) 11240 (38%) 11080 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 7 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 10 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 0 (0%) 815 (3%) 906 (3%) 727 (2%)
Øvrige 1771 (7%) 2180 (8%) 2192 (7%) 2139 (7%) 2240 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.877
Frivilligkoordinator 236
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.586
Lokal indflydelse 412
Motion og sundhed 2.641
Organisationsarbejde 2.893
PR og kommunikation 2.472
Sekretariatet 1.073
Socialt arbejde 11.080
Ældretelefon matcher 7
Ældretelefon telefonpasser 10
Ældretelefon telefonven 727
Øvrige 2.240